Откакто се помня и откакто помня

  Честно казано, ако управляващите ме бяха попитали за съвет... Не, че ще ме попитат и не, че когато по длъжност бях призван да давам съвети този, на когото трябваше да ги давам се нуждаеше от тях, камо ли да ги чуе, какво оставаше пък да се вслуша в тях.
  Та, исках да кажа, ако управляващите ме бяха попитали за съвет, щях да им дам само един:
  Спешно, срочно, неотложно, незабавно да се съберат само заради едно – да спрат всевъзможните, разнопосочни, стихийни, необмислени, първосигнални, гротескни, понякога истерични, нерядко взаимно изключващи се, най-често абсурдни действия, които не стига, че понякога са социално жестоки и откровено недемократични, но са и недопустимо опасни спрямо обществената тъкан и нормалното функциониране на държавата като единен организъм.
  Никога, повтарям никога, откакто се помня и мога да помня, не е имало подобно неистово и необмислено, базирано на първични инстинкти и мотивирано от користни интереси хаотични, абсолютно несвързани едно с друго действия и дейности, резултат от импровизация на приумиците и симулация на нещоправене!
Не минава ден без да му хрумне на някой нещо и сякаш това не е стратегиращ екип, а сбор от заклети индивидуалисти, всеки прави каквото си знае и както си може.
Обществото е подпухнало от незнание за това, което се е случило и за онова, което предстои да се случи. То става разногледо и изпада в потрес и ступор.
  Така не може да се управлява! Така не бива да се управлява! Така не трябва да се управлява! Така е забранено да се управлява!
Забранено от здравия разум. Даже не само от здравия разум, а от разума изобщо - колкото и малко да го има, ако е разум, той ще възпре подобна употреба на властта за начесване на его и насищане на комплекси, за демонстрация, че сега ни е паднало да сме на власт и изобщо не е важно какво мислите вие за нас...
  Обществото е Система – социална, самоорганизираща се, динамична и много сложна система.
  А Теорията на системите има като своя Теорема една неподлежаща на обжалване присъда:
  Колкото повече една система взема решения на базата на интуицията, т.е. произволно и хаотично, без цели и без стратегия, без отчитане на средата и на съществуващите вътрешни и външни условия, толкова повече нараства вероятността в даден момент тази система да вземе решение с разрушителни за самата нея последствия.
  
  31.08.2017 г.