Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

ДВЕ СЪБИТИЯ В ЦАРСТВОТО НА БУНКЕРНИЯ

Да, две събития,... не, по-скоро явления, феномени характеризират с особена сила, криеща огромна (засега само потенциална) енергия случващото се в Мордор, в страната на рашистките орки.

⁕ Първото от тези две явления, от тези два феномена се илюстрира най-гротескно с видеостената на неотдавнашното сборище, на която между два Иисуса се вижда на екрана Той, Бункерния.
Бункерния допуска безумно груба грешка!

ЕТЮДИ ЗА СИГУРНОСТТА: ЕТЮД 26. ЗАКОНЪТ ЗА СТЕПЕННОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И НЕГОВАТА КЛЮЧОВА РОЛЯ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА СИГУРНОСТТА

  Тези Етюди за Сигурността съдържат единствено резултати от научните ми виждания, изследвания, анализи и модели. С други думи, те представляват изложение на моите ГЛАВНИ приноси в Науката за Сигурността.
  
  ЕТЮД 26. ЗАКОНЪТ ЗА СТЕПЕННОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И НЕГОВАТА КЛЮЧОВА РОЛЯ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА СИГУРНОСТТА
  
  Обект на анализ, базиран основно на мрежовите структури (мрежите), е едно от най-значимите измерения на промяната, която преживява светът по отношение на социалните процеси и от гледна точка на Сигурността – преминаването от Нормалното (камбановидно) разпределение към Степенното (експоненциално) разпределение. Това е преход не само към количествено отличаващо се, но и към качествено различно поведение на системите, когато възникват подчиняващи се на нов тип правила и подлежащи на нови подходи за управление явления, изискващи коренна трансформация на системите за сигурност и на инструментите за контрол на рисковете и за минимизиране на възможните щети от тяхното реализиране.

След Кисинджър - само не по кисинджъровски

Чета: "Край на ерата “Кисинджър”...

Аз бих казал край на живота на един велик човек.
Но не смятам, че това е край на ерата "Кисинджър".
Напротив, тази ера продължава, а напоследък тя сякаш получи второ дихание.

И ние виждаме възкресение на кисинджъровия стил дипломация:

УКРАЙНА ЩЕ ПОБЕДИ – СЪС ЗАПАДА. И ВЪПРЕКИ ЗАПАДА.

Всички говорят за патовата ситуация във Войната на рашизма срещу Украйна. И че тази патова ситуация е причина за все по-нарастващите съмнения на Запад за изхода от Войната и за очевидните колебания на Запада по отношение на финансовата и военната помощ за Украйна.
Но подобно възприемане на случващото се във Войната – сред западните лидери и западното обществено мнение – е не само напълно несправедливо, то е абсолютно невярно!

В името на петия мандат на Бункерния - Историята се повтаря

През Втората световна война десетки, ако не и стотици хиляди червеноармейци са загинали само защото им е било заповядвано да превземат хълм или селце, да извършат десант на отсрещния бряг или да навлязат в някой град до определена дата - я на 22 април (рожденият ден на Ленин), я на 1 май, я на 7 ноември (денят на т.нар. Октомврийска революция), я на 21 декември (официалният рожден ден на Сталин).

Експорт на съдържанието