Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

Русия - болният човек в Европа

Някъде прочетох за интересно и показателно съвпадение на числата.
От една страна, РуZия е изпратила в Украйна „ограничен военен контингент“ от 200 хиляди души (да напомня мои прогнози в началото на войната, че тя ще изпрати 180 000 – 220 000 души) – и че това всъщност е най-доброто, даже може да се каже – единственото добро като количество и качество, с което РуZия разполага във военно отношение. Всъщност, ние видяхме, че прехваленото ѝ добро не е никак добро – и като ниво на подготовка и мотивация, и като жесток, безсърдечен, кръвожаден и мародерски начин на воюване.

Защо ДБ се колебаят?

Премиерът ми е ясен, той подхвана мантрата на ББ за стабилността.
Днес стабилност означава:
-- блато от компромиси;
-- застой от жертване на принципи;
-- продаване на душата, за да се запази властта като самоцел - власт заради самата власт;
-- отказ от това, за което си избран в името на ползването на изгодите, получени от избирането.

Една полза от войната на рашистите срещу Украйна

Преразказвам с мои думи тезата на добър приятел:

Войната на рашистите в Украйна е огромна беда за Украйна и Европа, но тя ще има един положителен резултат за българското общество. Ще започне бавно, но сигурно пресъхване на корените на сляпото, на прекомерното, на болезненото, на инфантилното русофилство и ще се стигне до постепенно преосмисляне на нашата история и на ролята на Русия в нея.

Стратегически преглед на българския генералитет

В своята практика в парламента (1992-1994) и президентството (2002-2006), както и при преподаването в националната сигурност, аз срещнах редица достойни и образцови български генерали.
В същото време бях свидетел как висши политици и висши военни се отнасяха към присвояването на генералски звания като че ли местят пешки по шахматна дъска – на този брат му е вътрешен министър, ще го направим генерал, а този пък е силна личност, с характер, ще го пратим в десета глуха.

България е в опасност!

Само за два дни България се изложи по безпрецедентен начин!
Тя се опозори толкова недопустимо...
При целия скепсис по отношение на това, какво представляваме като държава, падението на институциите ни надмина всички опасения и песимистични очаквания.
Видяхме истинските лица на ключови фактори в управлението - от държавния глава и до последния депутат на БZП.
За низостта на бившия служебен премиер дори нямам каквито и да било думи, по-слаби от омерзение.

Експорт на съдържанието