Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

Не можахме да преориентираме системата за национална сигурност и отбрана към европейско и евроатлантическо мислене и действие

От известно време пиша с тревога, че минимум 80% от преподавателите в сферата на сигурността и отбраната, външната политика и вътрешния ред, особено в специализираните висши учебни заведения, проповядват в аудиториите от прикрито проруска до открито прорашистка теология. Теология, защото в тези проповеди липсва анализ, липсва наука, има само сляпа вяра в Бог Путин и несъкрушимата негова армия.
Можете да си представите на какво тези проповедници учат младото поколение в системата за национална сигурност и какви кадри те искат да подготвят!

ЕТЮДИ ЗА СИГУРНОСТТА: ЕТЮД 12. СИГУРНОСТТА И ПОСТМОДЕРНОТО ОБЩЕСТВО

  Тези Етюди за Сигурността съдържат единствено резултати от научните ми виждания, изследвания, анализи и модели. С други думи, те представляват КРАТКО изложение на моите ГЛАВНИ приноси в Науката за Сигурността.
  
  ЕТЮД 12. СИГУРНОСТТА И ПОСТМОДЕРНОТО ОБЩЕСТВО
  
  Систематизират се характеристиките и спецификите от гледна точка на сигурността, както и свързаните със сигурността измерения и проявления на Постмодерното общество, което идва на смяна на Модерното общество.
  

Бахмут ще влезе в бъдещите книги по военно изкуство

Много критики събрах, но ще кажа отново и отново!

Някой бъдещ ден Бахмут ще влезе в най-ценните и най-цитирани военни книги, в бестселърите по Изкуството на войната!

Да, това е украинска зема и украинците се бият за нея както за всяко друго кътче украинска земя.

Но първо Соледар, после Бахмут - това са великолепни капани, в които се хванаха умствено ограничените и алкохолизирани рашистки генерали и физически и психически болният техен диктатор. Хванаха се, водени от колосалното си желание за някаква, за поне някаква победа, за победичка да е, но да е!

И тяхната възжелана победа стана просто тяхна жестока беда.

Събужда ли се руското общество?

Да, руското общество бавно, много бавно, прекалено бавно, унизително бавно, но се събужда.

Веднага трябва да се каже, че руското общество засега не поставя на глас въпроса за смисъла на Войната - а такъв смисъл изобщо няма.
Вярно, репресиите са сурови, но те са толкова сурови И защото смелите хора са единици и лесно ги ловят и осъждат.
Саботажите, насилието, протестите, застрелването на командирите в гръб тепърва ще набират ход. И то не заради мъничките анклави от гражданско общество, а поради очевидно лошия, срамен, бездарен и безпътен начин, по който Русия на Путин воюва.

Две тенденции сред нашенските русофили

Статия на отявлен русофил:
"Войната в Украйна - престъпление на Русия, грешка на Запада".

Дааааа...
Напоследък в русофилския лагер в България има две отчетливи тенденции.

Първата тенденция:
НЕкои успехчета (Соледар, евентуално Бахмут) накараха твърдите русофили, т.е. рашистите да побеснеят от щастие.
След толкова военни поражения, те възкръснаха, разлютиха се и сеят закани за разправа с проукраинските и дори с неутралните хора в Отечеството ни любезно.

Експорт на съдържанието