Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

Как секретарят по националната сигурност на президента ме дава на съд (Народът би казал - Крадецът вика: Дръжте крадеца!) – 3

  Утре, 5 ноември, в 9.00 в Районен съд – София, 11-и съдебен състав е делото, с което секретарят на президента по националната сигурност Румен Марков (т.е. моят „наследник” на този пост в президентската администрация) иска да ме осъди, защото в едно интервю съм му бил дал негативна личностна оценка с квалификации, които той е приел за унизителни за неговите лична чест и достойнство...
  Подробности могат да се видят от материалите с едноименното заглавие на този сайт.

За абсолютно „тайния” и относително „осветен” Доклад на ДАНС (Или защо вони? Защото вони на Елит...)

  Поредният скандал под партизанското име „ДАНС” отново разбуни политическата класа, медиите и службите. Само тях. Останалите stakeholders, т.е. заинтересовани лица – обществото, нормалните граждани и младото поколение - гледат на този скандал с омерзение.
  А как иначе да гледат? Застанали едни бивши и настоящи управляващи, както и едни бивши и вечни ченгета около помийната яма на Прехода, хвърлят камъни в нея и един друг се оплескват с нечистотии, така че хем не става ясно кой в началото е бил чист и кой не, а освен това вони.
  Ужасно вони. На елит. Политически, Правосъден, Бизнес, Медиен, Разузнавачески (пардон – ченгесарски), Полицейски (пардон – милиционерски)!

Осем стъпки към минимизиращо рисковете поведение METAPHOR (МЕТАФОРА)

  Предлаганият текст е синтезиран вариант на подготвяна научна публикация, която ще се състои от две части:
  ● теоретична обосновка на използвания от мен 8-стъпков модел за минимизиращо рисковете поведение “METAPHOR" (МЕТАФОРА).
  ● практически резултати от дейността ми по прилагането на този модел.

Бойко Борисов е всичкото това, което мислим за него, но това не е всичко (Логика на ирационалността и Ирационалност на логиката)

  Готов съм да подпиша дори клетвена декларация, че добронамерено и доброжелателно, честно и почтено се опитвах, опитвам се и ще се опитвам да намеря удовлетворителен или поне някакъв отговор на въпроса: Какво всъщност прави правителството на Бойко Борисов – т.е. в какво се състои и изразява неговото управление?

Дългата опашка като отговор на някои въпроси от вероятностния свят; и от нашата действителност - също (За една must read книга)

  Когато през пролетта на 2007 год. размишлявах на кого да предложа за публикуване книгата си „На вниманието на г-н президента”, аз исках това да бъде не какво да е, а сериозно издателство. Все пак ставаше дума за книга (нека да не прозвучи нескромно), която не се среща всеки ден – и като замисъл, и като реализация.

Експорт на съдържанието