Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

Демонизиране, не Истина или Демонизиране не, Истина

  Разсъждавах и аз по въпроса за демонизирането.
  Това е доста рисков начин на разсъждение.
  Мисля си, че това изказване е абсолютен гаф, но този гаф - по Фройд и Юнг - "пипа" много дълбоко в схващанията на изреклия го политик.
  За мен при тоновете справедливи критики и кофите нелепи клевети, изречени по адрес на този политик, той сам си направи публично харакири, сам разкри съкровена, дълбоко прикривана част от своите убеждения, схващания и комплекси.
  Изводите да си ги направи всеки сам.
  Защото, както казва Талмудът, ние виждаме нещата не такива, каквито са те, а такива, каквито сме ние.

За оксиморона „сива” организирана престъпност и родната действителност

  Споделям тук това интересно виждане на мой приятел, експерт, работещ в държавна структура и дълго изучаващ организираната престъпност, не само защото ми хареса (аз много обичам интересни, оригинални мисли), но и защото ми се прииска аз да го бях измислил... А иначе отново да използвам своя стар каламбур – споделям този текст, защото го споделям... :)
  
  "И в развитите държави, и в България се е създала една сериозна част от организираната престъпност, която седи главно в "сивото" (т.е. в сивата икономика - микс между законни и незаконни дейности).
  Тази "сива" организирана престъпност е организирана престъпност и защото е отлично организирана, и защото немалка част от дейността й е криминална, нищо, че останала част от дейността й е законна.

За новите научни планове на доц. д-р Иван Костов

  Разбира се, когато Иван Костов се захваща с нещо, то неизменно представлява интерес.
  Тук няма да говоря за политика, нито за политика Иван Костов.
  Като човек, занимаващ се и с теорията и практиката на управлението на риска, за мен е много положително явление създаването към НБУ и под ръководството на доц. д-р Иван Костов на Лаборатория за анализ на рисковете.
  Науката за риска е модерна и бързо развиваща се наука, ние се намираме в Третата вълна на сигурността - Вълната на риска, а както писа Улрих Бек - в Рисковото общество.
  Така че човек може само да пожелае успех на това начинание.
  Би било добре тази лаборатория от самото начало да избегне или поне да минимизира 4 риска.

За падението на Конституционния съд – да виждаме причините, а не само следствията

  Днес още една институция - Конституционният съд - падна много ниско и низко...
  Това наистина е повод за граждански гняв.
  Но заедно с това за за пореден път се надига вълна на недоволство срещу следствието, а не срещу причината, срещу повърхностните симптоми и синдроми на болестта, а не срещу нейните дълбоки тумори и метастази.

Съвсем пристрастно за много харесван от мен доскоро млад човек-журналист

  Един талантлив млад човек-журналист постоянно губи почва под краката си и изостря своя език, смята, че колкото по-гръмко каже нещо, толкова по-аргументирано става то. Като че ли аргументите на силата (дори словесна) нарастват силата на аргументите.
  Жалко е, че този млад човек-журналист болезнено не може да си даде сметка как от принципно говорене преминава към говорене по принцип. И че дори с най-радикалния изказ може да обслужва най-законсервираното статукво.

Експорт на съдържанието