Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

Контрапреходна революция

  Случващото се в България в момента може да се обясни и по следния начин (не твърдя, че това е единствено възможният начин за обяснение!):
  Върви преоценка не Прехода. Точка първа на тази преоценка е следната: „Частникът е лош, държавата е добра!“.
С други думи, ние виждаме всъщност не преоценка, а отричане на Прехода.

ББ в страната на чудесата и в огледалния свят

  Слушам какви сладки нелепици говори ББ днес (всъщност вчера) – и разбирам за сетен път, че той очевидно няма проблем да живее в измислена реалност.
  В тази измислена реалност ББ е против строителството на "Южен поток", когато Русия прави максималното, за да го има и е за строителството на "Южен поток", когато Русия заяви, че няма да го има.
  В тази измислена реалност ББ може да бъде в един момент категорично за санкциите срещу Русия, но твърдо не ги подкрепя, а в друг момент да бъде твърдо срещу санкциите спрямо Русия, но категорично да ги подкрепя.

Отваряйки Кутията на Пандора, да не подпалим чергата на България!

  Понякога в своите прогнози съм грешал, понякога съм бил прав. Имам случаи, когато анализите ми са водели до точни изводи - например кога (като ден) ще започне войната на САЩ в Ирак; или че ще има атентат в Кербала - тогава, понеже властта, включително президентът Първанов (като върховен главнокомандващ и след няколко мои алармистки материали, че въпросът е не Дали ще бъдем ударени, а Кога) не вземаха нужните мерки, аз се видях принуден - 13 дни преди атентата - да предложа на президента опорни точки за неговата реакция, когато ... атентатът се състои и загинат български войници.

Ситуацията в Русия - елементи на паника и белези на загубена управляемост

  За съжаление, ситуацията в Русия показва елементи на паника и белези на загубена управляемост. Свободното падане на рублата до безпрецедентни долни прагове спрямо долара и еврото се спира с драстично увеличаване на лихвените проценти. Но това може да даде само временен ефект, а по същността си то е все едно да утоляваш жаждата като пиеш от собствената си кръв – така не само се обезсилваш и омаломощаваш, но и ставаш все по-жаден и по-пристрастен към смъртоносното питие… Защото с драстичното нарастване на лихвените проценти фактически убиваш всякаква икономическа инициатива, обричаш бизнеса и хората, които имат заеми и ипотеки, на изтезаване и разоряване.

Притъпяването на нашите демократични сетива

  Ние, българите, обичаме да се изживяваме като жертви. Лесно се оправдаваме, че животът ни е адски тежък, затова понякога сме груби, отчаяни, огъващи се и хленчещи.
  Само че тук (а и в днешния свят като цяло) вече не е в сила хегелианската (в нашето деформирано от исторически материализъм съзнание - марксистко-ленинската) причинно-следствена връзка, при която има ясна Причина и ясно Следствие, породено от тази Причина.

Експорт на съдържанието