Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

Ефектът на кобрата

  В най-близкото ми роднинско обкръжение има много умни хора, но то и не може да бъде другояче… 
  Та днес чудесен човек от това най-близко обкръжение ми каза за Ефекта на кобрата и с него описа ситуацията в Гърция.
  Ще направя справка за този Ефект, за да мога да мога да го използвам в своите науки за безопасността, сигурността и риска.
  Но той наистина абсолютно адекватно описва проблемите на Европа и ЕС с Гърция, гръцките политици и гърците като цяло.
  Ето какъв е Ефектът на кобрата.

Гърция – изолиран случай или начало на Третата контра-демократична вълна…

  В България като се каже „Третата вълна“, се подразбира едноименната знаменита книга на Алвин Тофлър, анализираща настъпването на Третата вълна, т.е. на Информационното общество, идваща след другите две вълни, трасирали пътя на човечеството Аграрната и след нея Индустриалната, съответно Аграрното и Индустриалното общество. Всяка от тези три вълни – Аграрната, Индустриалната и Информационната – се свързва с нейния основен източник на блага – съответно Земята, Енергията и Информацията; всяка има свой символ – Лопатата, Конвейера и Компютъра.
  Но в международните политически науки има още една не по-малко знаменита книга „Третата вълна“, която обаче за разлика от Тофлъровата, не е преведена на български език – на Самюъл Хънтингтън, известен по света и у нас със свръхзнаменитата монография „Сблъсъкът на цивилизациите“.

Катастрофата на Гърция през призмата на Теорията на игрите

  Ситуацията с ЕС и Гърция може да бъде описана в понятията на стратегическата игра Chicken Game - „Страхливец“ („Пиле“, Кой е пилето?).
  Chicken Game се илюстрира от Томас Шелинг с примера как след Втората световна война се развличат американските младежи - двама от тях карат с висока скорост камиони (коли, мотори) един срещу друг и този, който първи завие и се отклони от пътя, той е „пиле”, т.е. страхливец. За другия тази вечер е най-щастливата, защото всички момичета танцуват с него и го гледат с възторжени очи. И така, всеки от двамата шофьори е изправен пред дилемата – дали да продължи смело напред и да стане герой на вечерта, или да отстъпи и да се опозори пред момичетата.

Глас народен – бич Божи

  Повървяхме днес пеша доста време с мой приятел. Винаги съм предпочитал да общувам с хора, от които можеш да научиш нещо, да „купиш“ знание, идеи, мисли. И в математическите ми години най-добрият мой приятел бе изключителен математик, освен че беше (и е) невероятен човек.
  Та приятелят, с който днес вървяхме и разговаряхме, който винаги е рязък, краен, прям и откровен, каза нещо в следния дух:

Ако можеше да ни се случи това, което си пожелаваме!

  Някога, някога, толкова някога, колкото 25 лета, аз също държах пламенни рачи на 30 км от София, убеждавах, агитирах, пробуждах, доказвах.   Колко успях се вижда и е безпощадно ясно.
  Но тогава един голям български художник, мой съгражданин (онзи ден видях негови картини в т.нар. Български Лувър) ми каза: Не се пАли, не се опитвай да им кажеш, че е по-хубаво да са свободни; остави ги да им се случи всичко онова, за което искат да гласуват! На българина му идва акълът само като си набута физиономията в л…ната!
  Ама аз – не, та не…

Експорт на съдържанието