Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

Няма бъдеще общество, което осъжда собствените си деца, че искат да го променят

  Охххх, понякога се чувствам преуморен от злобата, която се излива срещу дръзналите да са несъгласни студенти!
  Кой и как само - ехидно, злостно, саркастично, злобно, осъждащо, злостно - не ги нападна, не ги обвини в платеност, талибанство, разрушителност, арогантност!
  
  Кого обиждаме съзнателно с мръсни думи заради мръсното си подсъзнание и собствените си негодност и негодничество!?

На Консултативния съвет за национална сигурност бе премината една черта, която нормалната държава не допуска да бъде преминавана

  Цял ден между и по време на лекциите мисля с тревога и недоумение, защото вчерашните обидни квалификации на вътрешния министър (и вицепремиер) по адрес на протестиращите не ми дават мира...

Каквато държавата, такава и нейната Държавна агенция "Национална сигурност", такава и националната й сигурност

  Току-що прочетох
  ДОКЛАД
  на Държавна агенция „Национална сигурност”
  във връзка със заседание на Консултативния съвет по
  национална сигурност на 20 ноември 2013 г.
  
  Нямам думи. Това е ДАНС - българското контраразузнаване, на теория съкровена и сакрална част от системата за национална сигурност...

За края на окупацията или за окупацията на края

  Нямам представа какви са били споровете между студентите; дали някой отвътре е "предал четата" (в България често крепостта пада заради хора в нея, а не извън нея); имало ли е натиск...
  Давам си сметка, че сега цялото ляво и всички т.нар. доскоро анти-БСП коментатори от "тоя списък" ще се надпреварват в определенията и квалификациите за прекратената окупация - загуба, катастрофа, клякане, излагация, поражение, предаване...

При такива анти-БСП анализатори, Велислава Дърева е направо излишна…

  Наваксвам частично с пропуснатите през последните 10 дни публикации, но някои са просто токсични...
  
  - Студентите са талибани, фашизоиди, вандали, злостни нарушители на законите.
  - Браво на полицията, по време на измисления т.нар. "окървавен" бунт, тя перфектно, с абсолютен професионализъм изпълни дълга си, а върху нея т.нар. демократи изливат тонове помия и ако има ударени, то е защото те са провокатори и са провокирали прекрасната ни полиция да ги удари, бранейки се от нападенията им!

Експорт на съдържанието