Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

Седим върху тиктакащи бомби с часовников механизъм

Интервю с Александър Сивилов, публикувано във в-к “Класа”, 04.07.2008 год. със заглавие “Николай Слатински, бивш секретар по национална сигурност на президента Георги Първанов: Седим върху тиктакащи бомби с часовников механизъм. Трябва да се инвестира в държавност, а не в държавни структури, в капацитет, а не в партийни назначения, в съоръжения, а не в ненужни играчки за някои елементи от системата за национална сигурност"

  Пояснение от автора: Тук се съдържа основната част от казаното от мен по време на интервюто. Това, което е излязло във вестника може да се види в неговия сайт www.class.bg).

За противопоставянето в медиите между Станишев и Първанов (А дали е така – кой ще ни каже?)

26.06.2008 г.

  Преди няколко месеца, когато на премиера му бе много трудно, направих пред мои приятели и близки прогнозата, че е вероятно ударите да бъдат пренасочени от Сергей Станишев към Георги Първанов. Виждам сега, че тогава съм бил прав.
  В момента вече тече и набира сила кампания, която иска да покаже на обществото, че съществуват прекалено сериозни, принципни, системни различия между Станишев и Първанов.

Достъпност и Национална сигурност

Изказване „Достъпност и национална сигурност”, направено по време на Национална работна среща „Изискванията на Acquis Communautaire на ЕС и Конвенцията на ООН за хората с увреждания за достъпност и превенция на не-достъпността на архитектурната среда за хора с увреждания”
(25 юни 2008 год., хотел “Шератон”)

За качеството на решенията в системата за национална сигурност

Изказване „За качеството на решенията в системата за национална сигурност”, направено по време на Кръгла маса, посветена на проблеми на националната сигурност
(23 юни 2008 год., „София-прес”)

Полицията се задъхва в борбата с обикновената престъпност

Интервю с Юлиан Христов, Агенция „Фокус”, 22 юни 2008 год.
със заглавие “Доц. Николай Слатински: Полицията се задъхва в борбата с обикновената престъпност”, http://focus-news.net/?id=f9427

Експорт на съдържанието