Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

За Нургюл и спортните "разбирачи"

Аз съм субективен. Освен това слабо следя 99% от спортовете. От дете имам слабост към шаха - най-интелигентната (за мен и най-велика) игра.
В женския шах днес конкуренцията е изключителна. А ние имаме невероятно поколение от поне 5-6 талантливи български момичета.
Сред тях абсолютна звезда е Нургюл Салимова. Тя има блестящо бъдеще. Сега е шахматна принцеса. Но ще стане шахматна царица!

ЕТЮДИ ЗА СИГУРНОСТТА: ЕТЮД 27. ЗА ЧЕТИРИТЕ ОСНОВНИ ПОДХОДА ПРИ ИЗУЧАВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ И ЗА ХИБРИДЕН ПОДХОД, ПРИЛОЖИМ ЗА БЪЛГАРИЯ

  Тези Етюди за Сигурността съдържат единствено резултати от научните ми виждания, изследвания, анализи и модели. С други думи, те представляват изложение на моите ГЛАВНИ приноси в Науката за Сигурността.
  
  ЕТЮД 27. ЗА ЧЕТИРИТЕ ОСНОВНИ ПОДХОДА ПРИ ИЗУЧАВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ И ЗА ХИБРИДЕН ПОДХОД, ПРИЛОЖИМ ЗА БЪЛГАРИЯ
  
  Разглеждат се четири основни подхода (модела) за изучаване на риска (рисковете) и се обсъжда възможността за разработването и използването на хибриден модел, приложим за България и нейната сигурност.

АКО НЕ ЗА НАШИТЕ, ПОМИСЛЕТЕ ПОНЕ ЗА ВАШИТЕ ВНУЧЕТА

Щом чуя, че пак вандалите са бомбардирали Харков, започвам да изпращам притеснени есемеси до моите приятели там (свързва ни над 45 години дружба) - как си, как сте? И ми е тревожно и неспокойно докато всички не отговорят.

Днес до къщата на един от тях падна бомба и нанесе огромни щети;
съвсем близо до блока на друг - също тежък взрив (а той живее близо до центъра, на хвърлей разстояние от нашия университет) и изпочупени стъкла (през зимата!);
трети до обяд помагал в разчистването на руините в съседен блок напротив...
Един по един дадоха знак, че са живи. Че е в огромен стрес - на кой внучето, на кой съпругата, на кой кучето, а на кой славейчетата цял ден мълчат, седят, не ядат и не помръдват.

Вирусът: Дни 1389 – 1395

31 декември, Вирусът: Дни 1389 – 1395

Равносметката до Ден 1395 на вируса:
1334324 официално установени заразени, 38676 починали.

2023 година
25.12.-31.12. 82 99 118 410 222 103 136 общо 1170
18.12.-24.12. 333 241 226 207 156 133 90 общо 1386
11.12.-17.12. 311 288 185 217 214 60 38 общо 1313
04.12.-10.12. 262 224 198 178 164 51 55 общо 1132
27.11.-03.12. 281 171 184 147 197 49 51 общо 1080

РУСИЯ НА ПУТИН – ТЮРМА НА НАРОДИТЕ. ТЮРМА И ЗА ХОРАТА.

Астолф дьо Кюстин (1790 – 1857), френски писател:
„Колкото и обширна да е тази империя, тя не е нищо повече от тюрма, ключът от който се пази от императора“ (1839 г.).

Мой приятел от Русия:
„Това при нас вече не е само диктатура. Диктатура беше до 24 февруари. Сега е терор – политически, икономически, финансов, психологически, етнически, религиозен и напоследък нравствен. Няма нищо по-лошо от диктатура, съчетана с терор“ (2023 г.).

Експорт на съдържанието