Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

По-високо билото, експерти!

  Българските експерти, полуексперти, псевдоексперти и самозвани експерти явно не си дават сметка, че с анализите си могат окончателно да компрометират в очите на обществото самото понятие "експертиза" - за понятието "професионализъм" пък да не говорим, то и без това у нас е качество-нон-грата.

Формално и отбиващо номера съобщение: Няма пострадали българи

  Често съм се замислял над най-бързото съобщение, което при каквато и да е неяснота на положението се дава от съответната институция – Няма данни за пострадали български граждани.

Системата за национална сигурност като риск за националната сигурност

  Отново и отново смятам (а че си играем с огъня го доказват ежедневно събитията в Европа), че недъзите в системата ни за национална сигурност са колосален риск за националната ни сигурност:
  1. Некомпетентен като правило, аматьорски понякога, импровизационен почти винаги и подтичващ по принцип след събитията мениджмънт на най-високото ниво и на нивата, непосредствено под него.

Новият свят: Понятията не са това, което бяха

  Новият свят, в който ние живеем, се нуждае не само от нови институции, нови принципи, нови норми и нови подходи за управление на кризи. Той се нуждае и от нови конвенции (общо утвърдени разбирания, схващания) за редица смятани като подразбиращи се, утвърдили се досегашни понятия или поне от тяхното радикално преосмисляне.
  Ние трябва да дадем точни названия за разразяващи се в наши дни процеси и събития, защото точните названия са като точните диагнози – само при точна диагноза може да се надяваме на правилно лечение на болестта.

Чудовище, което изяжда демокрацията

  Каква жестока заблуда – че демокрация е тогава, когато всичко се решава по волята на мнозинството!
  Демокрация е тогава, когато управляват демократи. А качеството на демокрацията зависи от качеството на демократите.
  Когато на власт са не-демократи, авторитаристи, тоталитаристи, диктатори, тогава волята на мнозинството е чудовище, което поглъща без остатък демокрацията.
  Според волята на мнозинството на власт идваха тирани, фашисти, нацисти, сталинисти, баасисти, ислямисти, терористи, популисти, демагози.

Експорт на съдържанието