Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

Ксенофобията е отвратителна, но въпросите остават

  Народ, който изпраща в парламента си фашизоидна партия, е застрашен от остри пристъпи и дори патологични проявления на ксенофобската болест.
  Ние сме пред опасността да плюем в лицето си като някога толерантен народ.
  Затова е много опасно цялото ни вървене по острието на бръснача в момента.
  Човекът е човек по рождение и като част от нашата глобална цивилизация - неговата "човешкост" не се определя от раса, религия, етнос, култура на общността му.

„Против” списъците, но „За” всеки да получи справедлива оценка за позицията си - в това критично време няма "Въздържал се"

  Да го кажа веднага и много ясно:
  Всякакви списъци, проскрипции, дадзибао-та, подписки, надписки, задписки и дописки, както и всякакви подобни масовки на подмяна на личността със стадна принадлежност са ми дълбоко, до отвращение противни.

И отново за студентите - някои завърнали се мисли от началото на Прехода

  Няма да правя по-долу каквито и да било преки аналогии и не ще си дори помисля да хвърлям сянка върху върхови моменти в нашата история от втората половина на 19 век (още повече, че съм изчел, макар и като любител, практически всичко за този период, за да се убедя не от натрапени ми тълкувания на онова време, а лично и от първоизточниците, че е било велико време на велики индивидуалности, изповядани във велика книга - "Записки по българските въстания)...

Да, подкрепям!

  Като гражданин,
  като родител,
  като университетски преподавател
  и като бивш политик, натоварен с огромно чувство на вина, че бях от първия и истински Съюз на демократичните сили, който не успя да се пребори за демократична, европейска, модерна и развита България,
  
  аз нямам колебание в отношението си към протестите през цялата тази година и към сегашната, на моменти отчаяна, но при все това вдъхновена съпротива на част от студентите.
  
  Ще кажа тук само следните четири неща.

За правото на бъдещия държавен служител да прави голи фотосесии в миналото

  Не смятам, че откровените голи фотосесии на млади държавни служителки са най-важният въпрос в дневния ред на обществото ни;
  Не мисля, че притежавам монопол върху истината не само по този проблем, а и по всички други;
  И не ми се коментира точно тази тема;
  Но съм всеки ден сред студенти, затова ми е важно да не изглеждам като досадно демоде мрънкало, ратуващо за архаичен соц-морал и подкрепящо всякакви, правещи се на по-католици от папата.
  
  Ето защо ще споделя няколко реда по отношение на дискусията за правото на красиви момичета, снимали се в еротични сесии, да работят в публичната администрация.

Експорт на съдържанието