Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

Ситуацията в Русия - елементи на паника и белези на загубена управляемост

  За съжаление, ситуацията в Русия показва елементи на паника и белези на загубена управляемост. Свободното падане на рублата до безпрецедентни долни прагове спрямо долара и еврото се спира с драстично увеличаване на лихвените проценти. Но това може да даде само временен ефект, а по същността си то е все едно да утоляваш жаждата като пиеш от собствената си кръв – така не само се обезсилваш и омаломощаваш, но и ставаш все по-жаден и по-пристрастен към смъртоносното питие… Защото с драстичното нарастване на лихвените проценти фактически убиваш всякаква икономическа инициатива, обричаш бизнеса и хората, които имат заеми и ипотеки, на изтезаване и разоряване.

Притъпяването на нашите демократични сетива

  Ние, българите, обичаме да се изживяваме като жертви. Лесно се оправдаваме, че животът ни е адски тежък, затова понякога сме груби, отчаяни, огъващи се и хленчещи.
  Само че тук (а и в днешния свят като цяло) вече не е в сила хегелианската (в нашето деформирано от исторически материализъм съзнание - марксистко-ленинската) причинно-следствена връзка, при която има ясна Причина и ясно Следствие, породено от тази Причина.

Възмездието за авантюристичната политика на Путин е неизбежно

  За съжаление, сбъдват се моите (и по-важното – не само моите) прогнози за катастрофичен срив на руската рубла в частност и руската икономика като цяло.
  рублата падна до смятаната съвсем доскоро апокалиптична стойност – 60 рубли за долар. Само преди десетина дни руски експерти говореха с тревога, че ако бъде достигната подобна стойност, то до втория, след 1998 г. дефолт (фалит) на Русия е една ръка разстояние – „рукой подать“.

Лично мнение за първия национален консенсус

  Отново и отново ще кажа (защото човек днес трябва да се оправдава постоянно или както казва един мой пернишки приятел - "така е при демокрацията"), че съм отлично информиран - и поради естеството на работата си и заради позициите, на които съм бил - за проблемите с престъпността, с асоциалното поведение и деградацията, ширещи се сред голяма част от ромите.
  В същото време ще кажа, че достатъчно добре познавам обществото си и нямам излишни илюзии за демократичността му. Тя е инструментална, практична, келепирна - или докато ни изнася, или за да заклеймим политическия опонент, или за да минем за прогресивни, или за да си я закачим като нагръден знак за себеуважение.

Наистина няма смисъл да се надвикваш с общество, с което не си съгласен

  За сетен път се убеждавам, че решението ми да не участвам повече в никакви медии, да не давам интервюта, да не пиша статии и да не правя експертни оценки, а да си казвам мнението на моя сайт и в социалната мрежа Фейсбук, е правилно.
  
  -- Първо, защото политическите позиции и ходове изобщо не се нуждаят от смислени дискусии и сериозен анализ. Те се вземат от теснопартийни или лично-користно мотивирани съображения.
  Затова участието на хора с някакъв публичен авторитет, с усилия да мислят аналитично и експертно, само легитимират подобни позиции и ходове като резултат, виждате ли, от и след обществен дебат.

Експорт на съдържанието