Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

Изключително лично мнение: За служебното правителство

  Не искам да подновявам точно сега и точно тук стари спорове за многото сериозни дефекти, подводни камъни, капани и противопехотни мини (от които най-често гинат невинни хора), заложени в Конституцията.
  Винаги съм смятал, че служебното правителство може да не е сред фаталните провокации към здравия демократичен разум, дело на онези "бащи" на конституцията, които създадоха точно такава конституция, че тя да гарантира именно такъв Преход, довел до псевдодемокрация, олигархично управление, преминаване на основните контролни лостове в държавата в ръцете на децата на висшата БКП и ДС номенклатура и техните бизнес-партньори, агенти, доносници, охранители и верни слуги; но съм бил убеден, че то, служебното правителство е нещо изкуствено, политически доста спорно и илюзорно и в никакъв случай не е най-доброто решение. То е донякъде абсурдно изключение от целия замисъл за създаване на парламентарна република, в която президентът има главно представителни функции, а изпълнителната власт е отговорна пред законодателната и може да прави само това, което влиза в законовата рамка, очертана от Народното събрание.

КТБ – разделителната линия

  Тези дни си направих труда да изчета доста анализи за КТБ, добър приятел ми прати и файла на книгата на Даниела Иванова и Николай Динев "Войната срещу КТБ".
  Отново ще кажа, че не съм специалист по банковите и финансовите въпроси. Не съм и завистник по отношение на богатите хора.
  И след толкова прочетени материали продължавам да смятам, че в момента една сериозна група хора, спечелили от Прехода, привикнали да употребяват Държавата в свой личен, частен и-или корпоративен интерес се мобилизира, отчасти подготвя общественото мнение, а иначе постоянно работи в отговорните институции, обработва (вкл. купува или им напомня кому какво дължат за кариерата си) заемащи ключови постове хора и създава критична маса решаващи фактори, които да наложат на държавата, обществото и гражданите спасяването на КТБ (т.е. на своите собствени ресурси) с обществени средства, с публични финанси, с парите на обикновените данъкоплатци.

Поредният малко по-силен дъжд като поредна трагедия

  Трагедиите с природните беди ни връхлитат и наказват жестоко. Причините са поне четири:
  1. Това е водещата тенденция в глобалната и националната сигурност:
  "Нарастваща роля на природни (причинени от природни явления), антропогенни (причинени от човешка дейност) и техногенни (причинени от индустриални технологии), бедствия, аварии, катастрофи, други извънредни ситуации (например пандемии) и необходимостта от все повече ресурси за тяхното ранно сигнализиране, превенция, своевременно реагиране, противодействие и ликвидиране на последиците."
  Човечеството като цяло и държавата ни в частност трябва да се учат да живеят в качествено нова ситуация - когато извънредните ситуации стават нещо напълно в реда на нещата, когато анормалността става новата нормалност.

Моите коментари във Фейсбук: Първите крачки на служебното правителство - 2

  Макар че взех решение (мотивите обясних на моя сайт по-рано) да не участвам в ТВ и радио предавания, да не пиша статии за медиите и да не давам интервюта, аз продължавам тук или във Фейсбук да си казвам мнението по въпроси и събития, които ме вълнуват. Тук привеждам своите коментари – по-кратки и не толкова кратки, направени във Фейсбук по въпроси и събития, свързани с началото на дейността на служебното правителство.
  
  
  27 август
  Имам един познат, който като млад непрекъснато се кипреше пред огледалото и майка му казваше: Момче, та дрънка! А баща му, като си го знаеше какъв е вятърничав и лековат, добавяше: ... глупости! Демек: Момче, та дрънка глупости...

Моите коментари във Фейсбук: Посегателството на кремълска Русия срещу Украйна - 2

  Макар че взех решение (мотивите обясних на моя сайт по-рано) да не участвам в ТВ и радио предавания, да не пиша статии за медиите и да не давам интервюта, аз продължавам тук или във Фейсбук да си казвам мнението по въпроси и събития, които ме вълнуват. Ето последните ми коментари във Фейсбук за агресията на Путин и кремълска Русия срещу Украйна. Осем от моите най-хубави години от младостта преминаха в Харков като студент и аспирант (1975-1979, 1982-1986) и затова Украйна ми е особено скъпа.
  
  25 август
  Ново писмо от още един мой приятел от Харков:
  "Ние посрещаме всеки нов ден със страх - какво още през изминалата нощ е решила да ни причини Русия. Каквито и позиции и какъвто и морал да има един човек, той трябва да проумее, че тук става дума за открита агресия на една държава и по-скоро на управляващата я клика срещу друга държава, срещу цял един народ!

Експорт на съдържанието