Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

Не-свободите на Свободата

  В науката за сигурността, която всъщност е и наука за Живота, се изследва релацията Сигурност-Свобода. И това е естествено, защото Животът е в немалка степен търсене на баланс на Сигурността и Свободата – както за отделния индивид, така и за общността от индивиди, за обществото, държавата, общността от държави. Много държавници и учени са правили изказвания, цитирани по повод и без повод, за връзката между Сигурността и Свободата.

Европейският съюз, който ни е нужен

  Франк-Валтер Щайнмайер: "Нужен ни е по-гъвкав Европейски съюз"...
  
  Честно казано, като чуя някой да говори как ни трябва по-гъвкав Европейски съюз и си помислям незабавно, че той не е съвсем напълно наясно с предизвикателствата, рисковете, опасностите и заплахите пред ЕС!
  Ние имаме нужда от Европейски съюз! Това е първото.
  Този Европейски съюз трябва да бъде наистина Европейски и истински Съюз. Трябва да има, също така, Цели и Стратегия, за постигане на тези Цели.

Водевилно

  1.
  - А бе я вижте какво там са се разтревожили хората за корупцията!
  
  1. Оперетъчно, водевилно, леконравно и леконравствено отношение към този тежък проблем на националната сигурност и демокрацията.
  2. Абсурдно подмятане към допусналите с действие и бездействие жестоката корупция напоследък - да хвърлят по един небрежен поглед какво се е разврякал народът за корупцията.

Два свята – всеки в своя измислен свят

  Човек трябва да чете какви ли не книги, които попадат в полето на научните му интереси. Сега дочетох „Турският въпрос и държавната сигурност“ на Любомир Шопов, която е посветена „На 100-годишнината от рождението на генерал-полковник Григор Шопов (17.01.1916) и на неговите достойни колеги от Държавна сигурност на Народна република България“.

Административни безумия

  Имам приятел, който винаги е много възмутен, че има заведение, което се нарича като прочуто възклицание на Иван Вазов в една от гениалните му творби. И смята, че не може място за пийване и хапване да носи такова свято название. Но в същото време целият му ентусиазъм да отседнем на друго място бързо секва и дискусиите ни продължават именно в това заведение.

Експорт на съдържанието