Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

ЗНАЧИ МОЖЕЛО!

Видяхме, че можело да се действа ефективно. Можело да се затвори небето. Можело да има непробиваем купол.
Можело, може и сега.
Излиза, че въпросът не е в моженето. Въпросът, значи, е в желанието.

14 април, Вирусът: Дни 1494 – 1500

14 април, Вирусът: Дни 1494 – 1500

Равносметката до Ден 1500 на вируса:
1339852 официално установени заразени, 38748 починали.

ОТ МНОГО ВРЕМЕ НЕ СПИРАМ ДА ПИША

Да си Световен Лидер е Мисия, Кауза, Отговорност, Дълг.
Това поддържа интегритета, авторитета, жизнеността и смисъла на Световния лидер.
Когато Световният Лидер изоставя тази своя роля:
1. Всички световни Зла и Злини надигат глава.
2. Световният Лидер започва да се разпада.

14.04.2024 г.

ВСЕ ПО-ЧЕСТО СЕ ПИТАМ НАПОСЛЕДЪК

Ако Миналото огорчено и разтревожено ни обръща гръб, останало напълно неразбрано от нас; и ако Настоящето започва все по-застрашително да полудява и да се изражда, то какво ще се окаже Бъдещето?
Не за себе си се питам - моето минава, отминава и заминава. А за децата и внуците ни...

13.04.2024 г.

МОНОЛОГ НА ЕВРОПЕЕЦА

Когато рашистите унищожаваха Украйна; аз мълчах, не бях украинец.
Когато рашистите унищожаваха Молдова, аз мълчах, не бях молдовец.
Когато рашистите унищожаваха Литва, Латвия и Естония, аз мълчах, защото не бях литовец, латвиец, естонец.
Когато рашистите унищожаваха България, аз мълчах, защото не бях българин.
Когато рашистите унищожаваха Румъния, аз мълчах, защото не бях румънец.
Когато рашистите унищожаваха Полша, аз мълчах, защото не бях поляк.
Когато рашистите започнаха да унищожават Европа, в Европа не бяха останали европейци, които да я защитят.

12.04.2024 г.

Експорт на съдържанието