Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

Няма стратегия

ББ управляваше цяло десетилетие без стратегия. Правителствата му бяха стратегически слепи, гледаха да отиграват ситуациите, затъваха в ежедневното, действаха по метода Проба-Грешка-Пак проба-Пак грешка...

По делата ще ги познаем

За съжаление не съм от хората,
които знаят всичко;
които за всяко бъдещо нещо вече имат мнение;
които не смятат, че изобщо е възможно да мислиш другояче, освен като тях;
които са убедени, че всичко е много просто и ясно като две и две.

Беше време

Беше време, когато висшето образование не бе виШО образУвание. Тогава висшисти не пишеха оДбрана, безопасТност, сигОрност, риЗк.
Днес ние, последните мохикани на качествения учебен процес, сме безсилни пред потоците имитационна образователна лава, превърнала виШОто образУвание в сделка - на входа парите на студентите, на изхода дипломите, а останалото е черна кутия, затова не е ясно има ли и ако изобщо го има какъв е учебният процес в нея.

Главното събитие

Докато казионните медии се фокусираха цял ден върху проблемите с машинното гласуване и така се опозориха за сетен път, защото тези проблеми бяха в рамките на статистическата грешка, а самото машинно гласуване изигра сериозна антикорупционна роля и послужи за своеобразен образователен ценз...

В изборния ден

По-рано социолозите (социолЪжите) от 2-3 месеца преди изборите гръмко обявяваха какви ще бъдат резултатите, а после 2-3 седмици - без поне едно Извинявайте, излъгахме! - обясняваха през стиснати зъби защо не са познали.
Днес до 17.00 те ще ни заливат с някаква изсмукана от пръстите информация какви са резултатите от гласуването, а след 17.00 ще започнат - без поне едно Извинявайте, излъгахме! - да напасват данните си с реалните резултати, които няма да имат нищо общо с онова, което социолъЖите безсрамно ни пробутват от сутринта!!

Експорт на съдържанието