Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

И отново за все същото - накъде върви България и какво се случва в нея?

  Замислих се днес над думите на един уважаван от мен автор.
  Не са малко мислещите хора в България, които се тревожат накъде върви България...
  Все по-често чета и слушам опасения и прогнози, които наистина са доста крайни - за антидемократични, силови порядки; за рязка промяна на европейския вектор на нашата интеграция; за "пришиване" към други геополитически (в т.ч. евразийски) зони и региони и т.н.
  Аз си мисля обаче, че подобни апокалиптични сценарии могат да се осъществят единствено като резултат от действия на лумпен-фашизоидни атакисти, патриотари и шовинисти, а тях дори нашето шашардисано и понякога задавящо се от безпричинна или слабопричинна злоба и покълнващи осили на ксенофобия, общество, поне според мен няма да допусне да определят неговото настояще и бъдеще. Те са повече грозни екземи по духа и тялото на обществото ни, отколкото самият негов дух и самото негово тяло.

Няма бъдеще общество, което осъжда собствените си деца, че искат да го променят

  Охххх, понякога се чувствам преуморен от злобата, която се излива срещу дръзналите да са несъгласни студенти!
  Кой и как само - ехидно, злостно, саркастично, злобно, осъждащо, злостно - не ги нападна, не ги обвини в платеност, талибанство, разрушителност, арогантност!
  
  Кого обиждаме съзнателно с мръсни думи заради мръсното си подсъзнание и собствените си негодност и негодничество!?

На Консултативния съвет за национална сигурност бе премината една черта, която нормалната държава не допуска да бъде преминавана

  Цял ден между и по време на лекциите мисля с тревога и недоумение, защото вчерашните обидни квалификации на вътрешния министър (и вицепремиер) по адрес на протестиращите не ми дават мира...

Каквато държавата, такава и нейната Държавна агенция "Национална сигурност", такава и националната й сигурност

  Току-що прочетох
  ДОКЛАД
  на Държавна агенция „Национална сигурност”
  във връзка със заседание на Консултативния съвет по
  национална сигурност на 20 ноември 2013 г.
  
  Нямам думи. Това е ДАНС - българското контраразузнаване, на теория съкровена и сакрална част от системата за национална сигурност...

За края на окупацията или за окупацията на края

  Нямам представа какви са били споровете между студентите; дали някой отвътре е "предал четата" (в България често крепостта пада заради хора в нея, а не извън нея); имало ли е натиск...
  Давам си сметка, че сега цялото ляво и всички т.нар. доскоро анти-БСП коментатори от "тоя списък" ще се надпреварват в определенията и квалификациите за прекратената окупация - загуба, катастрофа, клякане, излагация, поражение, предаване...

Експорт на съдържанието