Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

Не е политически самоубиец

След предложението на СТ за Николай Василев като проектопремиер написах, че това предложение ме сломи. НВ не може да бъде по никакъв начин нещо Друго, което да е качествено ново и радикално различно от досегашното. Това бе груба грешка. И сега вече имаме първата поправена груба грешка от СТ.

Вдигнах ръце

Няма смисъл.
Ще гледам отстрани.
И да пиша, и да не пиша отново е все едно.
Пак съм в малцинство и то най-малкото - от 1 човек.
Аз смятах и след 4 април, и сега смятам след 11 юли, все същото. И то ми се струваше и ми се струва толкова близко до акъла.

Избирателна памет

Странна е избирателната памет човешка.
Аз бях обикновен секретар на президента Първанов, не направих нито един компромис там с принципите си, дадох отчет пред обществото с две книги за моята дейност в президентството (има ги едно към едно на моя сайт) - 'На вниманието на г-н Президента" и 'Ирак, така съветвах президента".

Радвайте се!

Понеже, пак да кажа, не сега, а преди близо 20 години в анализ за президента прогнозирах най-опасния сценарий за България,
означаващ превръщането на ББ и СТ в критични и катастрофични за съдбините на България фактори
(тогава много от критикуващите днес тези двама души,
или водеха жените си да се снимат със славния главен секретар на МВР,
или водеха приятелките си да отпуснат души на концертите на бойкия нюуейвчалгар,
то понякога през тези седмици ми иде да изкрещя от отчаяние:
- Радвайте се, че СТ има само 24%!

Най-лесно ми е

Ако ще си мерим мнителностите, не съм сигурен коя и чия ще се окаже по-голяма.
Моята е като разширяваща се след голям взрив вселена!
Най-лесно ми е да ви очертая сценарии а-ла 2001, да размахам проклетия образ на Повелителя от сарая, да завопя Реставрацияяяяя!, да се отдам на сценарийни прокоби и планове Клин. И у мен, като у всички дреме по един неунищожим Едвин Сугарев.
Толкова много илюзии, синини, разочарования и загуби имам, че съм целият огромна болка от страх да не прецакат пак България.

Експорт на съдържанието