Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

Към замисляне

Абсурдното, анормално отношение към имунизацията, както много пъти писах тук, не е аномалия за българина, а поредно проявление на наши идентичностни специфики, на черти, присъщи на националния ни характер.
Досега бе възможно тези специфики и черти да се смесват с нашата склонност към мимикрия, скатаване, снишаване, имитиране на чужди модели за оцеляване и развитие. Но ковид с поставения от него ребром въпрос или-или, оголи безпощадно всички недъзи на българската ни същност.

Онзи

Махаме баналностите, които говори АГ, макар че ме втриса от тях.
Но той говори с каменно лице, мърдат се само устните. Изглежда изкуствено. Стори ми се, че това сякаш е робот.
Не, той е, ясно е, че е той. Но от подобно изражение на лицето мен ме добиват тръпки!
Аз съзнавам, че АГ няма - дори с такава сурова, студена физиономия - няма да прибегне, нито да призове, ако стане най-случайно президент, за реваншизъм, насилие, мъст, репресии. АГ не е такъв човек.

Контролни изстрели

Едните: Лекарите са преуморени, сестрите от напрежение колабират и ги реанимираме, медицинският състав е силно редуциран, свободни легла няма, освобождават се само когато болни умират!
Другите: Не желаем да се ваксинираме, това е въпрос на нашия свободен избор, никой няма право да ни оказва никаква принуда, с ваксинирането не може да се посяга на нашите права!

Зъл враг на демокрацията

Аз имам редица критики срещу Конституцията. Участвал съм през политическата си младост в гладна стачка, която целеше да провали нейното приемане. Но тази стачка всъщност бе не заради съдържанието на Конституцията, а по други, много остри политически причини.

Общонационално антиваксърско безумие!

"Медиците са преуморени. Свободни места няма. Болниците са на предела. Здравната система е отвъд способностите да спасява хората "
Нека си го кажем направо, макар да боли:
Антиваксърите водят всъщност една свирепа и безпощадна битка с българските медици, с хората, които по различни причини не могат да се е ваксинират, със здравната система, с общественото здраве. И те печелят убедително тази битка. Бойното поле на тази тяхна битка е осеяна с трайно увредени от ковид хора и с трупове.

Експорт на съдържанието