Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

ЛЕВИ-ДЕСНИ, ЛЕВИ-ДЕСНИ НЕ ВЪРВИМ НАПРЕД!

Лично мнение:
Разбира се, че има млади хора, които таксите във висшите учебни заведения са ги спирали да се учат в университет.
Разбира се, че има млади хора, за които таксите в университетите са сериозно изпитание при следването.
Но това е било и ще бъде. Затова са измисляни например стипендиите. И други механизми, ориентирани към социално по-слабите слоеве на населението.

Вирусът: Дни 1417 – 1423

28 януари, Вирусът: Дни 1417 – 1423

Равносметката до Ден 1423 на вируса:
1338325 официално установени заразени, 38727 починали.

2024 година
22.01.-28.01. 181 135 106 88 98 38 26 общо 672
15.01.-21.01. 225 157 130 110 120 62 43 общо 847
08.01.-14.01. 334 206 132 148 142 50 52 общо 1064
01.01.-07.01. 66 376 282 299 269 61 65 общо 1418
2023 година
25.12.-31.12. 82 99 118 410 222 103 136 общо 1170
18.12.-24.12. 333 241 226 207 156 133 90 общо 1386
11.12.-17.12. 311 288 185 217 214 60 38 общо 1313
04.12.-10.12. 262 224 198 178 164 51 55 общо 1132

ЕТЮДИ ЗА СИГУРНОСТТА: ЕТЮД 28. ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ ТЕНДЕНЦИИ ПРЕЗ ТРИТЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ СЛЕД КРАЯ НА СТУДЕНАТА ВОЙНА

  Тези Етюди за Сигурността съдържат единствено резултати от научните ми виждания, изследвания, анализи и модели. С други думи, те представляват изложение на моите ГЛАВНИ приноси в Науката за Сигурността.
  
  ЕТЮД 28. ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ ТЕНДЕНЦИИ ПРЕЗ ТРИТЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ СЛЕД КРАЯ НА СТУДЕНАТА ВОЙНА
  
  Систематизирани са осем основни и осем допълнителни геополитически тенденции през първите три десетилетия след рухването на социалистическия лагер и разпадането на двуполюсната система. Те определят геостратегическата координатна система, в която се разполагат както международната сигурност, така и националната сигурност на всяка една държава, в т.ч., естествено, и националната сигурност на България.

АДЪТ - ТОВА СА РАШИСТИТЕ

След поредната вероломна и варварска бомбардировка на Харков, правя с тревога вайбърна "утринна проверка" на моите приятели (приятелството ни е от близо 45-50 години). Докато не ми отговорят всички, всякакви мисли ми минават през главата. Бедните те, как им е на тази наша възраст, как им е на техните деца и внуци?

Първи ми писа един от приятелите:
- Рашистите да горят в ада! Даже това е твърде леко наказание за тях. Те не са хора, те са дяволски изчадия!
Жал ми е за децата, ала те поне успяха да поживеят нормално след Съветския съюз. Но внуците, за тях ми е много повече жал. Това тяхното днес живот ли е?

Последен отговори друг от приятелите:
- Беше по-страшно от ад. На 100 метра от мен кръв, убити хора, убити деца. Адът бил имал 9 кръга? Не, нашият ад има 99 кръга! Никой от нас не знае ще бъде ли утре жив - той, семейството му, съседите, кучето, котката. С този ад не може да се свикне!

23.01.2024 г.

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЛИЧНО МНЕНИЕ ЗА ПРАВИТЕЛСТВОТО И ДЕМОКРАТИТЕ В НЕГО

През последните дни ни бяха дадени множество подробни пояснения и обяснения за компромисите, които правят демократите във властта в името на съществуването на това правителство.
Демократите, които участват в това правителство и демократите, които подокрепят това правителство ни поясняват и обясняват толкова подробно и поучаващо нещата от родния политически пейзаж, сякаш смятат, че другите (останалите) демократи не разбират и още по-лошо – не са в състояние да разберат какво всъщност се случва.

Експорт на съдържанието