Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

Вирусът: Дни 1522 – 1528

12 май, Вирусът: Дни 1522 – 1528

Равносметката до Ден 1528 на вируса:
1339938 официално установени заразени, 38748 починали.

ЗА МРАВКИТЕ И ХОРАТА

Насекомите, които поддържат сложни биосоциални системи (мравки, пчели, оси, термити) са специален обект на научен анализ. При тях на инстинктивно равнище съществуват практики, които човекът е „качил“ на социално ниво, превърнал ги е в част от своя начин на живот и тези практики (заедно, разбира се, с някои други) са му помогнали да стане Царят на планетата Земя – сред всичките десетки хиляди, защо не стотици хиляди, а може би и милиони видове населявали я някога и-или сега същества.
Но за това друг път.

ПРОВАЛЪТ СЕ ПОВТАРЯ

След колосалната трагедия на 11 септември 2001 г., в САЩ бе проведено специално професионално, експертно, междуинституционално и високо компетентно разследване, главното съдържание на което бе публикувано в твърде обемист том
"The 9/11 Commission Report".

(Моя позната скоро след това ми подари този том!)

Серхей Плохий, "Руско-украинската война"

Прочетете тази книга:
Серхей Плохий, "Руско-украинската война"!
Тя ясно и категорично подсказва, показва и предсказва следните 10 неща:

Вирусът: Дни 1515 – 1521

05 май, Вирусът: Дни 1515 – 1521

Равносметката до Ден 1521 на вируса:
1339915 официално установени заразени, 38748 починали.

Експорт на съдържанието