Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

Путинофилието е фашизъм!

Едва ли някой е изненадан, че рашистите отричат зверствата в Буча.
Това е традиция с дълбоки корени в кремълския манталитет. Кремъл неизменно е бил сборище и средище на патологични лъжци. Достатъчно е да припомним упоритото отричане в течение на десетилетия на избиването на 22 000 видни представители на армията и интелигенцията на Полша.

Европейският съюз трябва да се преучреди

Мисля си, че Европейският съюз трябва да се преучреди. Да се формулират определен брой критерии (отношение към базисни ценности), които представляват същността на европейската идея и по отношението към тях да се изясни коя държава принадлежи към новия Европейски съюз и коя не принадлежи.

Дехуманизиране

В съвременната война, пък и не само нея, изключително ефективно средство за мобилизиране на народа си е дехуманизацията на врага. Разпространява се информация, която да покаже, че врагът е вероломен и жесток, че действията му са мизантропски и в разрез с всички мислими човешки и социални ценности.
Когато става дума, обаче, за подлата и мръсна война на рашистите срещу Украйна, не е нужно да се прибягва към умишлено и тенденциозно, към пресилено и хиперболизирано дехуманизиране на врага – достатъчно е просто да се разказва какво този безумен и безнравствен враг прави!

Башибозук, достоен за своя сатрап

Башибозукът на рашистите компенсира
неумението си и нежеланието си да се бие,
лошата подготовка и липсата на всякакво съвременно стратегическо, оперативно и тактическо управление на бойните действия,
отсъствието на дисциплина и дезорганизацията в подразделенията,
страха и хаоса в сраженията с украинската армия,
като избива цивилното население,
изнасилва момиченца, девойки, жени и старици,
разрушава административни и жилищни сгради
и мародерства аптеки, магазини, молове и складове.
Подло, паникьорско, противно и презряно поведение на орките от Мордор. Те са достойни за своя кремълски сатрап, лъжец и демагог с нелечими физически и необратими психически проблеми.

02.04.2022 г.

Прекалено оптимистични изводи

От природен газ и още повече от енергетика не разбирам.
Но прочетох доста оптимистични експретни коментари у нас относно решението на Адолф Путин газът да се продава срещу рубли.
Да, в тези коментари имаше икономически и финансови аргументи.
Но това, което прави Адолф Путин не може да се обяснява само с рационални изчисления и разумни очаквания.
Адолф Путин е сатрап, психопат, подлец и луд за връзване.

Експорт на съдържанието