Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

Ирационален играч

Демокрацията е измислила мандатността защото е разбрала, че един властник не бива да се задържа неограничено на власт, тъй-като колкото по-неограничено той остава на власт, към толкова по-неограничена власт се стреми.
В този смисъл демокрацията се е видяла принудена да въведе мандатността.
А иначе няма пряка връзка между демокрация и мандатност. Един властник може по демократични процедури да остава на власт много дълго.

Вирусът: Дни 654-660

26 декември, Вирусът: Дни 654-660

Равносметката до Ден 660 на вируса:
734720 официално установени заразени, 30574 починали.

20.12.-26.12. 2001 1883 1463 1966 1033 743 838 общо 9927
13.12.-19.12. 1959 2004 1725 1443 1614 904 456 общо 10105
06.12.-12.12. 2426 2299 1652 1827 1719 1073 532 общо 11528
29.11.-05.12. 3020 2681 2105 2018 2289 985 706 общо 13804
22.11.-28.11. 3462 3233 2569 2370 2488 1218 728 общо 16068

Тревожната тенденция

Получих гневен опус, който громи моето лично и никого не ангажиращо мнение, че когато позицията на един министър се различава в стратегически план с националната позиция и в частност с позицията на премиера, то този министър трябва, ако е политик, професионалист и човек с чест и достойнство, да се оттегли от правителството.

Груба грешка

Виждате ли защо смятах, че Партия ПП трябваше сама да си определи кои министри ще са от нейната квота!?
Това е политика. А в политиката се носи отговорност. И тази отговорност е не само лична, но и партийна. Затова партията трябва да бъде екип от хора, споделящи общи ценности, гледащи в една посока.

Моите съвети

Засега се отнасям със симпатия към Кирил Петков. Направо съм склонен да му подпиша празен чек. Затова стискам палци да успее.
Всъщност, оценявам шансовете му за успех като 40%, а това не е никак малко.
Кирил Петков е още много нов в политиката, очевидно доста ключови проблеми не са му достатъчно ясни.

Експорт на съдържанието