Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

Светла да е паметта на починалия наш патриарх!

За мен много тревожно е огромното отчуждение на Православната ни църква от реалните проблеми наши български. Оставането й в периферията на живота в Отечеството ни любезно. Превръщането й във висше убежище на ретроградни циници и даже безбожници. Отнемането от свещените и сакрални ритуали на съкровената им същност и смисъл и така те все повече се оказват само имитации на дълбоко чувство и съпричастност. И не на последно място, политизираното й русифициране, нескритото русофилство в тези дни на изпити и изпитания, когато болезнено ми липсва нейният Глас в защита на човечността и вечните истини, особено на тази да не убиваш.

14.03.2024 г.

ЕТЮДИ ЗА СИГУРНОСТТА: ЕТЮД 30. ЗА НЯКОИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОНЯТИЯ И ЯВЛЕНИЯ, НЕПОСРЕДСТВЕНО СВЪРЗАНИ СЪС СИГУРНОСТТА

  Тези Етюди за Сигурността съдържат единствено резултати от научните ми виждания, изследвания, анализи и модели. С други думи, те представляват изложение на моите ГЛАВНИ приноси в Науката за Сигурността.
  
  ЕТЮД 30. ЗА НЯКОИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОНЯТИЯ И ЯВЛЕНИЯ, НЕПОСРЕДСТВЕНО СВЪРЗАНИ СЪС СИГУРНОСТТА
  
  Обсъждат се редица понятия и явления, които като правило не са били централни обекти на досегашните Етюди, но имат несъмнено важно значение за Науката за Сигурността и са много пряко и може да се каже неразривно свързани с разкриването на удивителната, неповторима природа и фундаменталното значение на научната категория „Сигурност“.

45 000 МЛАДИ УКРАИНСКИ ЖЕНИ ВОЮВАТ ДНЕС - ДАВАМЕ ЛИ СИ СМЕТКА ЗА ТОВА?

Близо до автобусната спирка няколко млади жени разговарят оживено. Няма как да не ги чувам.
- Скучен стана нещо животът. Трябва да се прошетам на някъде. В Ирландия или в Исландия. Където не съм ходила.
- Нито филми ми се гледат, нито книги ми се четат. Чудя се по цял уикенд какво да правя...
- Животът ни такъв, какъвто ние си го наредим. Явно каквото е можело сме го направили, каквото ни се е полагало сме го взели

Вирусът: Дни 1459 – 1465

10 март, Вирусът: Дни 1459 – 1465

Равносметката до Ден 1465 на вируса:
1339577 официално установени заразени, 38738 починали.

ЗА РУСКИЯ ЕЗИК И УКРАИНЦИТЕ

Някога, като младо и малко схващащо дълбоката същност на нещата момче, студент в Харков (1975-1979), а после и като вече по-зрял младеж, аспирант там (1982-1986), аз питах с удивление украинските си приятели Защо говорят само на руски. Беше ми странно и непонятно - да не говориш езика на своята родина, а език на друга страна!!!

Моите приятели ми отговаряха: Важното е не КАКЪВ език говориш, а КАКВО говориш!
Но аз наистина не можех да си представя - все едно в България да говорим само на руски!!!

Експорт на съдържанието