Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

ЕТЮДИ ЗА СИГУРНОСТТА: ЕТЮД 24. ЗА ФУНДАМЕНТАЛНАТА РОЛЯ И СЪЩНОСТНОТО ЗНАЧЕНИЕ НА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТТА В РИСКОЛОГИЯТА

  Тези Етюди за Сигурността съдържат единствено резултати от научните ми виждания, изследвания, анализи и модели. С други думи, те представляват изложение на моите ГЛАВНИ приноси в Науката за Сигурността.
  
  ЕТЮД 24. ЗА ФУНДАМЕНТАЛНАТА РОЛЯ И СЪЩНОСТНОТО ЗНАЧЕНИЕ НА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТТА В РИСКОЛОГИЯТА
  
  Анализират се смисълът и съдържанието на неопределеността като изключително важен системен, структурен, ценностен, ресурсен и свързан със сигурността и риска феномен.

Вирусът: Дни 1312-1318

15 октомври, Вирусът: Дни 1312-1318

Равносметката до Ден 1318 на вируса:
1318368 официално установени заразени, 38503 починали.

2023 година
09.10.-15.10. 550 442 347 304 302 185 70 общо 2200
02.10.-08.10. 434 305 277 266 296 87 79 общо 1744
25.09.-01.10. 445 311 238 231 253 76 33 общо 1587
18.09.-24.09. 233 143 143 191 32 80 39 общо 861
11.09.-17.09. 154 100 98 82 133 28 26 общо 621
04.09.-10.09. 100 84 20 101 93 18 25 общо 441

ПОПУЛИЗМЪТ – НАЙ-ГОЛЯМАТА ОПАСНОСТ ЗА ДЕМОКРАЦИЯТА

По-долу ще приведа кратък (за моите "мащаби" :) текст, писан преди повече от 7 години (http://nslatinski.org/?q=bg/node/898).

А най-напред ще споделя следните разсъждения.

При демокрацията важи едно много просто правило - които са повече, те решават, т.е. мнозинството решава,
Демокрацията всъщност е правото на мнозинството.
Но правото на мнозинството, бе казал един мъдър човек, не е правота на мнозинството.

ЗА РАЗКЪСАНАТА ВРЪЗКА МЕЖДУ ПОЛИТИКАТА И НАУКАТА НА ЗАПАДА

Драматична тенденция на Запада от началото на този век е разкъсването на пряката връзка между Политика и Наука. А именно тази връзка бе един от колосално ефективните ресурси на западните демокрации.

Науката за сигурността отдавна изучава самоорганизиращите се критичности -
сложни,
динамични,
подчиняващи се на т.нар. Power Law,
свързани с поредица от точки на бифуркации (т.е. повратни точки, точки на комплексни избори и понякога абсолютно взаимноизключващи се сценарии)
системи.

АЛТЕРНАТИВАТА НА ЗАПАДА – ДА СТАНЕ СЕВЕР

Засега само повърхностно изказана теза. Аргументацията – някой друг път.

Винаги съм смятал, че Западът имаше алтернативен сценарий за адаптация към след-двуполюсното време – а именно – да се превърне в Север. Или поне в носеща конструкция на Севера.

Нека поясня – посоките на геополитическия компас са следните:
Запад – това са демократичните държави.
Изток – това са недемократичните държави.
Север – това са богатите държави.
Юг – това са бедните държави.

Експорт на съдържанието