Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

Какво ще събори Путин

По-кошмарно за Русия на Путин от украинското контранастъпление е неговото очакване. Страх, тревожност, стрес, паника тресат бункера и Кремъл. Приемат се мракобесни закони, затягат се до скъсване и пръсване гайки, на крак се вдигат силите за репресия срещу собствения народ, истерични коментатори бълват змии и гущери.
Ако мен ме питаха, щях да бавя това контранастъпление и да демонстрирам ежедневно как трупам сили и средства за него.
Така Пу само ще продължи да засилва властовото си безумие; из Руската Фашизация ще се носят кой от кой по-кошмарни слухове; властта ще се чуди как още повече да унижи своя народ; хаосът и анархията в икономиката и финансите ще нарастват; рублата ще продължи да пада; опашките пред обменните бюра ще се превръщат в митинги на отчаяно недоволство. И от най-малката искра може да избухне пламък; и най-малката капка може да прелее чашата; и най-малкото камъче може да обърне колата; и най-малката песъчинка може да накара пясъчната купчина да се срине.

СЛУХОВЕТЕ ЗА НЕСПИРНИЯ ВЪЗХОД НА ИЗРАЖДАНЕ СА СИЛНО ПРЕУВЕЛИЧЕНИ

Не съм Баба ВангЯ, веднага си признавам! :)
Нямам манииакални пророчески идеи - честна дума! :)

Във Военна академия бях започнал да чета спецкурс по стратегическо прогнозиране и сценарийно планиране, но едно комплексирано малко човече с голяма власт там ме пенсионира и не можах да продължа да развивам този спецкурс, който се приемаше добре от студентите. Сега се ровичкам в темата вече като хоби.

Триптих за руския електронен концлагер

Коментатор 1:
В Русия заради украинското контранастъпление възникна изключително висока степен на тревожност. А със закона за електронните призовки тази тревожност вече преминава в паника. Де факто започна затваряне на страната с бодливата тел на репресивните закони, а по телената ограда се пуска високото напрежение на призрака на масовата моГилизация. Вече всеки може да бъде пратен като пушечно месо и скоро никой няма да може да избяга от Русия!

ЕТЮДИ ЗА СИГУРНОСТТА: ЕТЮД 14. КЪМ ПРОБЛЕМА ЗА АНАЛИЗИРАНЕТО, ДЕФИНИРАНЕТО И ОЦЕНЯВАНЕТО НА РИСКА – ПРИНЦИПНИ ДОПЪЛНЕНИЯ

  Тези Етюди за Сигурността съдържат единствено резултати от научните ми виждания, изследвания, анализи и модели. С други думи, те представляват КРАТКО изложение на моите ГЛАВНИ приноси в Науката за Сигурността.
  
  ЕТЮД 14. КЪМ ПРОБЛЕМА ЗА АНАЛИЗИРАНЕТО, ДЕФИНИРАНЕТО И ОЦЕНЯВАНЕТО НА РИСКА – ПРИНЦИПНИ ДОПЪЛНЕНИЯ
  
  Анализират се главните характеристики на понятието „риск“. Предлага се нова формула за оценка на риска, която допълва общоприетата формула, съгласно която рискът е равен на вероятността дадено деструктивно явление да се случи, умножена по последствията, ако това явление се случи. Допълнената формула включва отчитането на уязвимостта на системата и действията по управление на риска, които са предприети от тази система. Въведен е и „Принцип на неопределеността“ в Рискологията, аналогичен на знаменития Принцип на неопределеността в Квантовата механика на Хайзенберг. Коефициентът, с който е допълнена общоприетата формула за оценка и изчисляване на риска, може да се разглежда като аналог на Константата на Планк в Принципа на неопределеността.

Тази Русия умира

Приятел, руснак след закона за електронните призовки:
Тази Русия полудява.
Тази Русия умира.
Смятат, че тя умира отгоре, заради Онзи в бункера.
Не, тази Русия умира главно отдолу. Отдолу няма общество, няма критично мислене, няма воля за промяна, няма инстинкт за самосъхранение.

11.04.2023 г.

Експорт на съдържанието