Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

Нито грам, нито милиграм начално доверие на Служебното правителство на Румен Радев

Ще приведа някои разсъждения по принципа на Бръснача на Окам, т..е ще взема само най-главното и ще игнорирам детайлите (в които като правило няма спор се крие дяволът).
Всеки български президент след приемането на новата Конституция през 1991 г. се изправя пред най-сериозната си дилема – избран е (единствен у нас) от целия български народ, т.е. има най-високата възможна демократична легитимност, но в същото време разполага основно и дори главно с представителни правомощия.
Именно затова всеки пореден наш президент се стреми по някакъв начин да преодолее тази дилема.

Вирусът: Дни 871-877

31 юли, Вирусът: Дни 871-877

Равносметката до Ден 877 на вируса:
1207167 официално установени заразени, 37380 починали.

25.07.-31.07. 2987 2191 1944 1770 1702 722 479 общо 11795
18.07.-24.07. 2292 1862 1644 1640 1777 822 489 общо 10526
11.07.-17.07. 1308 1139 1021 1107 1113 552 417 общо 6657
04.07.-10.07. 942 866 643 842 1005 361 256 общо 4915
27.06.-03.07. 595 549 532 472 538 314 183 общо 3183

Предателство към нас самите

Докато си пишем с мой приятел от Харков, без да се оплаквам, разбира се, и без да се жалвам, естествено, аз му казвам с думи прости какви мерки предприемам, подготвяйки се за една възможно доста тежка зима заради енергийната и в частност газовата криза, резултат от рекета, шантажа, тормоза и изнудването на Империята на злото.
Но – признавам си – споделям това, което виждам и което ме изпълва с обида и негодувание – нарастващите страхове сред широките, така да го кажа, народни български маси, какво ни очаква през зимата.

ПП и ДБ трябва да се явят на изборите поотделно

Едва ли някой знае отговора на въпроса как е по-добре да се явят на изборите ПП и ДБ – заедно или поотделно.
Аз също не го знам. Мога само да споделя свой политически опит отпреди доста години.
Съгласно този опит, ето четири мои извода.

Вирусът: Дни 864-870

24 юли, Вирусът: Дни 864-870

Равносметката до Ден 870 на вируса:
1195372 официално установени заразени, 37330 починали.

18.07.-24.07. 2292 1862 1644 1640 1777 822 489 общо 10526
11.07.-17.07. 1308 1139 1021 1107 1113 552 417 общо 6657
04.07.-10.07. 942 866 643 842 1005 361 256 общо 4915
27.06.-03.07. 595 549 532 472 538 314 183 общо 3183
20.06.-26.06. 381 310 336 320 254 240 123 общо 1964

Експорт на съдържанието