Отдавна и аз разсъждавам над подобни въпроси. Защото си давам сметка, че всъщност ние подменихме едно общество, при което се търсеше висока степен на гарантирана сигурност за всички - защото онова общество искаше да се лигитимира като общество на равенство в резултатите, въпреки различията в способностите на хората, с общество, което е изградено върху разбирането, че щом хората са с различни способности, то и резултатите, които те ще постигат са различни. Като грижата е в максимална степен да се създадат условия, които да гарантират възможно най-доброто съответствие между наличните способности и постигнатите резултати. За да не се изкривяват тъкмо условията, при които чрез възможно по-пълна реализация на способностите, човек получава възможно най-добри резултати.
Това ново общество разбира справедливостта различно от предишното - за него несправедливо би било не ако има бедни и богати, неуспешни и успешни, а ако се получава така, че човек влага всичките си способности, а не получава съответните резултати или ако по-малко способни хора, благодарение на нарушаване на правилата и нормите, успяват да постигнат повече от по-способните от тях.
А за да се запазва някаква социална стабилност и легитимност, в зависимост от традициите, културата, стандарта на живот и въздействието на някои други външни и вътрешни фактори, в отделните реализации (държави) на този тип общество се заделя определен ресурс, който да не позволява на най-малко способните, на бедните, болните, слабите, да лягат завинаги на социалното дъно или да предприемат стихийни, най-често определяни като революционни действия.
И сега вече - за сигурността.
В предишния тип общество на сигурността се гледаше като на благо. Благо, на което всеки има право - дотолкова, доколкото обществото може да си го позволи.
В новия тип общество, в което се озовахме, на сигурността се гледа като на услуга, а услугата се получава дотолкова, доколкото човек може да си плати за нея.
Ето защо по-бавно или по-бързо настъпват социални стратификации, като постепенно или не чак толкова постепенно тънките разделителни линии между отделните прослойки (класи, касти) се втвърдяват и стават практически непроницаеми, непробиваеми, непроходими, непреодолими. Освен ако на мястото на социалните асансьори, на т.нар. Upward mobility или American dreem - не сработи някой специфичен асансьор - изгоден брак, достижение в спорта, изкуството или науката...
В новия тип общество, в което България се оказа е ясно, че успехът (материалният) ще определя най-вече нивото на сигурност, което човек ще притежава. Тук вие сте напълно прав и Вашите разсъждения са сред най-умното, което съм чел в сферата на сигурността - то е много по-вярно и истинско от това, което се дъвче из конференциите или се пробутва на обикновените хора от още по-обикновените ни политици.
Но то не е в противоречие с написания от мен материал за професионализма.
Защо? Защотго смятам, че за да бъде демократично, устойчиво, модерно и проспериращо едно общество, то трябва да гарантира един минимум от сигурност да своите граждани. При това този минимум трябва постепенно да се повишава - за да снема от хората част от бремето на страха, на разходите за елементарна сигурност и те да могат да се концентрират в своята съзидателност, кративност, да преминат от разходи за поне малко сигурност към инвестиции в такива ("меки") аспекти на своето развитие, които да им помагат да се реализират и да поемат по-голям дял от грижата за обезпечаването на своята сигурност.
А за да бъде в състояние една държава да произвежда този минимум сигурност и да успява да го повишава постепенно, то според мен в системата за сигурност трябва да се създават условия за повече професионализъм.
От тази гледна точка смятам, че професионалистите са изключително важни, за да функционира системата ни за национална сигурност ефективно и именно поради това твърдя, че нивото на непрофесионализъм в нашата администрация - в столицата и по места - вече само по себе си се превръща в заплаха за националната сигурност.
Толкова дасега, макар и да съзнавам, че написаното е твърде фрагментарно. Благодаря Ви, че стимулирате мисленето и ми помагате да осмисля виданият си и своя сайт.

Отговор

Съдържанието на това поле е поверително и няма да бъде показвано публично.
CAPTCHA
Този въпрос се изисква за спам превенция.
     __    __ _____  _       
_ __ \ \ / / | ____| | |__ __ __
| '_ \ \ \ /\ / / | _| | '_ \ \ \ / /
| | | | \ V V / | |___ | |_) | \ V /
|_| |_| \_/\_/ |_____| |_.__/ \_/
Въведете показаните ASCII символи с цифри и малки или големи букви на латиница.