Далеч съм от мисълта да задраскам всички, гравитиращи на служебни или изследователски орбити около проблемите на националната сигурност. Поставям отрицателен знак на приноса в тази област на повечето официализирани "експерти", влиянието на които върху решенията в сферата на сигурността за съжаление е твърде осезаемо. Заместването им с хора, обърнати към реалните проблеми на сигурността и способности за решаването им, съвсем не е лесен и бърз процес. И въпреки това обществото трябва да осъзнае необходимостта от изграждане на квалифицирани и компетентни кадри за институциите, свързани както с "твърдите", така и с т.нар. меки аспекти на сигурността. Съдържанието на съществуващите образователни и обучителни форми в държавните и частните университети и в някои ведомства не отговаря на съществуващите и още по-малко на очакваните предизвикателства. Вакуумът е толкова голям, че е невъзможно да се преодолее без национална концепция и съответно на система за образование и обучение в сферата на сигурността; утвърждаване на тази основа на изисквания и стандарти за заемане на длъжности, свързани със сигурността, във всички институции на властта, органите на местното самоуправление, службите за сигурност, собствениците и операторите на критична инфраструктура както и въвеждане на система за обучението им през целия период на изпълнение на такива функции. В противен случай ще продължи масовата самодейност, субективното откриване и закриване на университетски специалности, възпроизвеждането на добре познатите ни експерти, специалисти, стратези, лидери, представляващи може би една от заплахите за националната сигурност.

Отговор

Съдържанието на това поле е поверително и няма да бъде показвано публично.
CAPTCHA
Този въпрос се изисква за спам превенция.
 _ __ __ ____    _    
(_) \ \/ / / ___| __| | ____
| | \ / \___ \ / _` | |_ /
| | / \ ___) | | (_| | / /
|_| /_/\_\ |____/ \__,_| /___|
Въведете показаните ASCII символи с цифри и малки или големи букви на латиница.