Вирусът: Дни 1571 – 1577. Или когато гръм ни удари, как ехото заглъхна

30 юни, Вирусът: Дни 1571 – 1577

Сайтът, предоставящ информация вече не работи.

Равносметката до Ден 1577 на вируса:
1340122 официално установени заразени, 38748 починали.



















За тази седмица съотношението между позитивните тестове и всичките тестове варира между 0.8% и 6.1%. За миналите седмици то се движеше, съответно, между 0.2% и 2.7%; 0.0% и 1.5%; 0.0% и 1.5%; 0.4% и 1.6%; 0.0% и 1.5%; 0.0% и 1.6%.

За тази седмица имаме също така:

--- 0 нови починали от вируса!
(за всяка от предните седмици те бяха съответно общо 0, 0, 0, 0, 0, 0).
Така починалите от вируса станаха 38748.

--- С 1 души намаля броят на хоспитализираните в болници.
(през миналата седмица имахме намаление с 3 души; седмиците преди това имахме увеличение с 4 души, 2 души, 2 души; предходната седмица имахме намаление с 2 души; предната седмица имахме увеличение с 3 души);
Така хоспитализираните в болница станаха 130.
20 е през тази седмица максимумът на хората в интензивните отделения (предните седмици максимумите са 20, 20, 20, 21, 20, 20 души).
20 е през тази седмица минимумът на хората в интензивните отделения (предните седмици минимумите са 20, 20, 20, 20, 20, 20 души).

Максимумът за седмица на процента на напълно ваксинираните от новите заразени за денонощието с ковид е: 50.0% (от 2 души); 100.0% (от 2 души); 75.0% (от 4 души); 50.0%; 100.0% (от 2 души); 50.0% (от 2 души);
Минимумът за седмица на процента на напълно ваксинираните от новите заразени за денонощието с ковид е: 30.0%; 0.0%; 0.0%; 0.0%; 0.0%; 0.0%.

Максимумът за седмица на процента на напълно ваксинираните сред постъпилите в болница с ковид е: 100.0% (от 1 човек); 100.0% (от 1 човек); 100.0% (от 1 човек); 100.0% (от 1 човек); 100.0% (от 1 човек); 100.0% (от 2 души).
Минимумът за седмица на процента на напълно ваксинираните сред постъпилите в болница с ковид е: 0.0%; 0.0%; 0.0%; 0.0%; 0.0%; 0.0%.

Максимумът за седмица на процента на напълно ваксинираните сред починалите за денонощието с ковид е: 0.0%; 0.0%; 0.0%; 0.0%; 0.0%; 0.0%.
Минимумът за седмица на процента на напълно ваксинираните сред починалите за денонощието с ковид е: 0.0%; 0.0%; 0.0%; 0.0%; 0.0%; 0.0%.

--- 0 нови заразени медицински работници!
(през предните седмици те бяха съответно общо 0, 0, 0, 0, 0, 0 души);
Така заразените медицински работници станаха 26755.

В София новозаразените се увеличиха за тази седмица с 23 души и станаха 347079. За миналите седмици те се увеличаваха с 15, 7, 6, 17, 5, 5 души.

През тази седмица се имунизираха 12 души и така те станаха общо 4726614 души. През миналите седмици общият брой на имунизираните се увеличи съответно с 21, 16, 17, 19, 13, 33 души.
През тази седмица първа доза си поставиха 7 души. През миналите седмици те бяха съответно 13, 12, 11, 15, 10, 16 души.
Лицата със завършен ваксинационен курс се увеличиха с 0 човек и така те станаха общо 2078006 души. През миналите седмици увеличението им бе съответно с 0, 0, 0, 0, 0, 1 души.
Поставилите си бустерна доза (реваксиниралите се) се увеличиха през тази седмица с 5 души и станаха общо 1008199 души, като поставилите си бустер с адаптираната ваксина станаха общо 135629 души. През миналите седмици увеличението им бе съответно със 8, 4, 6, 4, 3, 4 души.

Първите понеделници по брой новозаразени:
1. 24 януари`22 – 11049.
2. 31 януари`22 – 10151.
3. 17 януари`22 – 9996.
4. 07 февруари`22 – 8012.
5. 10 януари`22 – 6761.
6. 14 февруари`22 – 6130.
7. 01 ноември`21 – 6007.
8. 25 октомври`21 – 5863.

212. 03 юни`24 – 8.
215. 24 юни`24 – 4.
217. 10 юни`24 – 3.
223. 17 юни`24 – 1.

Първите седмици по най-висок брой сумарно за понеделник:
1. 24.01.-30.01.`22: 11049; общо 61586.
2. 31.01.-06.02.`22: 10151; общо 53622.
3. 17.01.-23.01.`22: 9996; общо 59620.
4. 07.02.-13.02.`22: 8012; общо 41388.
5. 10.01.-16.01.`22: 6761; общо 40191.
6. 14.02.-20.02.`22: 6130; общо 30824.
7. 01.11.-07.11.`21: 6007; общо 30270.
8. 25.10.-31.10.`21: 5863; общо 33049.

212. 03.06.-09.06.`24: 8; общо 23.
215. 24.06.-30.06.`24: 4.
217. 10.06.-16.06.`24: 3; общо 26.
219. 17.06.-23.06.`24: 1; общо 25.

Първите вторници по брой новозаразени:
1. 25 януари`22 – 12399.
2. 18 януари`22 – 11181.
3. 01 февруари`22 – 11143.
4. 08 февруари`22 – 8140.
5. 11 януари`22 – 7062.
6. 26 октомври`21 – 6816.
7. 15 февруари`22 – 6589.
8. 04 януари`22 – 6252.

212. 18 юни`24 – 6.
215. 25 юни`24 – 5.
220. 11 юни`24 – 4.
222. 04 юни`24 – 3.

Първите седмици по най-висок брой сумарно за понеделник – вторник:
1. 24.01.-30.01.`22: 23448; общо 61586.
2. 31.01.-06.02.`22: 21294; общо 53622.
3. 17.01.-23.01.`22: 21177; общо 59620.
4. 07.02.-13.02.`22: 16152; общо 41388.
5. 10.01.-16.01.`22: 13823; общо 40191.
6. 14.02.-20.02.`22: 12719; общо 30824.
7. 25.10.-31.10.`21: 12679; общо 33049.
8. 01.11.-07.11.`21: 11870; общо 30270.

215. 03.06.-09.06.`24: 11; общо 23.
217. 24.06.-30.06.`24: 9.
219. 10.06.-16.06.`24: 7; общо 26.
219. 17.06.-23.06.`24: 7; общо 25.

Първите срéди по брой новозаразени:
1. 19 януари`22 – 10160.
2. 26 януари`22 – 9916.
3. 02 февруари`22 – 9152.
4. 09 февруари`22 – 7263.
5. 05 януари`22 – 6766.
6. 12 януари`22 – 5703.
7. 27 октомври`21 – 5643.
8. 16 февруари`22 – 5023.

212. 26 юни`24 – 8.
213. 12 юни`24 – 7.
218. 19 юни`24 – 5.
222. 05 юни`24 – 2.

Първите седмици по най-висок брой сумарно за понеделник – сряда:
1. 24.01.-30.01.`22: 33364; общо 61586.
2. 17.01.-23.01.`22: 31337; общо 59620.
3. 31.01.-06.02.`22: 30446; общо 53622.
4. 07.02.-13.02.`22: 23415; общо 41388.
5. 10.01.-16.01.`22: 19526; общо 40191.
6. 25.10.-31.10.`21: 18322; общо 33049.
7. 14.02.-20.02.`22: 17742; общо 30824.
8. 14.04.-11.04.`21: 16792; общо 30270.

214. 24.06.-30.06.`24: 17.
218. 10.06.-16.06.`24: 14; общо 26.
219. 03.06.-09.06.`24: 13; общо 23.
220. 17.06.-23.06.`24: 12; общо 25.

Първите четвъртъци по брой новозаразени:
1. 27 януари`22 – 9874.
2. 20 януари`22 – 8932.
3. 03 февруари`22 – 8142.
4. 13 януари`22 – 7034.
5. 10 февруари`22 – 6278.
6. 06 януари`22 – 5525.
7. 28 октомври`21 – 5178.
8. 21 октомври`21 – 4816.

211. 27 юни`24 – 10.
212. 13 юни`24 – 7.
214. 20 юни`24 – 5.
215. 06 юни`24 – 4.

Първите седмици по най-висок брой сумарно за понеделник – четвъртък:
1. 24.01.-30.01.`22: 43238; общо 61586.
2. 17.01.-23.01.`22: 40269; общо 59620.
3. 31.01.-06.02.`22: 38588; общо 53622.
4. 07.02.-13.02.`22: 29693; общо 41388.
5. 10.01.-16.01.`22: 26560; общо 40191.
6. 25.10.-31.10.`21: 23500; общо 33049.
7. 14.02.-20.02.`22: 22368; общо 30824.
8. 01.11.-07.11.`21: 21454; общо 30270.

212. 24.06.-30.06.`24: 27.
217. 10.06.-16.06.`24: 21; общо 26.
219. 03.06.-09.06.`24: 17; общо 23.
219. 17.06.-23.06.`24: 17; общо 25.

Първите петъци по брой новозаразени:
1. 21 януари`22 – 9874.
2. 28 януари`22 – 9871.
3. 04 февруари`22 – 8116.
4. 14 януари`22 – 6863.
5. 11 февруари`22 – 6531.
6. 07 януари`22 – 5524.
7. 29 октомври`21 – 5256.
8. 22 октомври`21 – 4826.

209. 28 юни`24 – 9.
212. 07 юни`24 – 6.
215. 14 юни`24 – 3.
216. 21 юни`24 – 2.

Първите седмици по най-висок брой сумарно за понеделник – петък:
1. 24.01.-30.01`22: 53109; общо 61586.
2. 17.01.-23.01`22: 50143; общо 59620.
3. 31.01.-06.02`22: 46704; общо 53622.
4. 07.02.-13.02`22: 36224; общо 41388 .
5. 10.01.-16.01`22: 33423; общо 40191.
6. 25.10.-31.10`21: 28756; общо 33049.
7. 14.02.-20.02`22: 26984; общо 30824.
8. 01.11.-07.11`21: 26188; общо 30270.

212. 24.06.-30.06.`24: 36.
215. 10.06.-16.06.`24: 24; общо 26.
216. 03.06.-09.06.`24: 23; общо 23.
218. 17.06.-23.06.`24: 19; общо 25.

Първите съботи по брой новозаразени:
1. 22 януари`22 – 6630.
2. 29 януари`22 – 5875.
3. 05 февруари`22 – 4737.
4. 15 януари`22 – 4389.
5. 12 февруари`22 – 3625.
6. 23 октомври`21 – 3354.
7. 08 януари`22 – 3176.
8. 30 октомври`21 – 2836.

205. 29 юни`24 – 6.
207. 22 юни`24 – 4.
218. 08 юни`24 – 0.
218. 15 юни`24 – 0.

Първите седмици по най-висок брой сумарно за понеделник – събота:
1. 24.01.-30.01`22: 58984; общо 61586.
2. 17.01.-23.01`22: 56773; общо 59620.
3. 31.01.-06.02`22: 51441; общо 53622.
4. 07.02.-13.02`22: 39849; общо 41388.
5. 10.01.-16.01`22: 37812; общо 40191.
6. 25.10.-31.10`21: 31592; общо 33049.
7. 14.02.-20.02`22: 29589; общо 30824.
8. 03.01.-09.01`22: 29161; общо 30877.

211. 24.06.-30.06.`24: 42.
216. 10.06.-16.06.`24: 24; общо 26.
217. 03.06.-09.06.`24: 23; общо 23.
217. 17.06.-23.06.`24: 23; общо 25.

Първите недели по брой новозаразени:
1. 23 януари`22 – 2847.
2. 30 януари`22 – 2602.
3. 16 януари`22 – 2379.
4. 06 февруари`22 – 2181.
5. 09 януари`22 – 1716.
6. 13 февруари`22 – 1539.
7. 31 октомври`21 – 1457.
8. 24 октомври`21 – 1370.

208. 16 юни`24 – 2.
208. 23 юни`24 – 2.
218. 09 юни`24 – 0.
. 30 юни`24 – -.

Първите седмици по най-висок брой сумарно новозаразени:

1. 24.01.-30.01`22: 61586.
2. 17.01.-23.01`22: 59620.
3. 31.01.-06.02`22: 53622.
4. 07.02.-13.02`22: 41388.
5. 10.01.-16.01`22: 40191.
6. 24.10.-31.10`21: 33049.
7. 03.01.-09.01`22: 30877.
8. 14.02.-20.02`22: 30824.

211. 24.06.-30.06.`24: 42.
215. 10.06.-16.06.`24: 26.
216. 17.06.-23.06.`24: 25.
219. 03.06.-09.06.`24: 23.

Рекордите за отделните дни от седмицата:
За понеделниците рекордът е 11049 – на 24 януари`22.
За вторниците рекордът е 12399 – на 25 януари`22.
За срèдите рекордът е 10160 – на 19 януари`22.
За четвъртъците рекордът е 9874 – на 27 януари`22.
За петъците рекордът е 9874 – на 21 януари`22.
За съботите рекордът е 6630 – на 22 януари`22.
За неделите рекордът е 2847 – на 23 януари`22.

Най-малките данни за заразени през отделните дни от седмицата:
За понеделниците най-малко заразените са 1 – на 06 май`24, 17 юни`24.
За вторниците най-малко заразените са 3 – на 16 април`24, 04 юни`24.
За срèдите най-малко заразените са 0 – на 01 май`24.
За четвъртъците най-малко заразените са 2 – на 18 април`24, 09 май`24, 23 май`24.
За петъците най-малко заразените са 0 – на 12 април`24.
За съботите най-малко заразените са 0 – на 23 март`24, 27 април`24, 04 май`24, 25 май`24, 08 юни`24, 15 юни`24.
За неделите най-малко заразените са 0 – на 06 август`23, 14 април`24, 19 май`24, 26 май`24; 09 юни`24.

Седмицата с най-много заразени е 24.01.-30.01`22 –
61586.
Седмицата с най-малко заразени е 29.04.-05.05.`24, 20.05.-26.06.`24 – 16.

Класацията на месеците по брой нови заразени от ковид в България:
1. Януари-2022 – 204857.
2. Февруари-2022 – 139314
3. Октомври-2021 – 100330.
4. Март-2021 – 95595.
5. Ноември-2021 – 92565.
6. Ноември-2020 – 92456.
7. Април-2021 – 61747.
8. Декември-2020 – 56966.
9. Декември-2021 – 52051.
10. Март-2022 – 47644
11. Септември-2021 – 46420.
12. Август-2022 – 36743.
13. Юли-2022 – 34928
14. Октомври-2020 – 32011.
15. Август-2021 – 30688.
16. Февруари-2021 – 28280.
17. Октомври-2022 – 19611.
18. Април-2022 – 17766.
19. Септември-2022 – 16561.
20. Януари-2021 – 16455.
21. Май-2021 – 14197.
22. Октомври-2023 – 9228.
23. Май-2022 – 8438.
24. Ноември-2023 – 8174.
25. Юни-2022 – 7072.
26. Юли-2020 – 6701.
27. Ноември-2023 – 5406.
28. Декември-2023 – 5298.
29. Декември-2022 – 4940.
30. Август-2020 – 4576.
31. Септември-2020 – 4567.
32. Януари-2024 – 4297.
33. Април-2023 – 4241.
34. Септември-2023 – 3580.
35. Януари-2023 – 3322.
36. Март-2023 – 3256.
37. Май-2023 – 3245.
38. Юли-2021 – 3225.
39. Юни-2021 – 3162.
40. Юни-2020 – 2470.
41. Юни-2023 – 1480.
42. Февруари-2023 – 1427.
43. Август-2023 – 1139.
44. Април-2020 – 1130.
45. Май-2020 – 976.
46. Февруари-2024 – 976.
47. Юли-2023 – 595.
48. Март-2020 – 413.
49. Март-2024 – 303.
50. Април-2024 – 125.
51. ЮНИ-2024 – 120.
52. Май-2024 – 95.

30.06.2024 г.

Отговор

Съдържанието на това поле е поверително и няма да бъде показвано публично.
CAPTCHA
Този въпрос се изисква за спам превенция.
 _  __ __ ____  _ __    __
| |_ \ \/ / / ___| (_) \ \ / /
| __| \ / \___ \ | | \ \ /\ / /
| |_ / \ ___) | | | \ V V /
\__| /_/\_\ |____/ |_| \_/\_/
Въведете показаните ASCII символи с цифри и малки или големи букви на латиница.