АЛТЕРНАТИВАТА НА ЗАПАДА – ДА СТАНЕ СЕВЕР

Засега само повърхностно изказана теза. Аргументацията – някой друг път.

Винаги съм смятал, че Западът имаше алтернативен сценарий за адаптация към след-двуполюсното време – а именно – да се превърне в Север. Или поне в носеща конструкция на Севера.

Нека поясня – посоките на геополитическия компас са следните:
Запад – това са демократичните държави.
Изток – това са недемократичните държави.
Север – това са богатите държави.
Юг – това са бедните държави.

Огромният проблем, причината за бедите на света, на днешния свят е затъващият в беизходност и маргинализиран, т.е. нарастващият Юг.
А депресираният и стагниращ, т.е. провалящ се Изток – това е в значителна степен следствие, неизбежен резултат от процесите в днешния свят.
Нарастващият Юг не може да не се превърне в провалящ се Изток.

За съжаление (и само за съжаление ли?), Западът няма възможност да поддържа устойчиво равновесие с Юга.
Западът печели от тази глобална асиметрия Запад vs. Юг.
Но подобна асиметрия е самосбъдващо се предсказание за залеза на Запада.
Моделът Богатият получава повече се изражда неизбежно в модела Победителят получава всичко.

В същото време като Север (или поне като носеща конструкция на Севера), Западът вече (все още!?) може да постигне осъществяване на своята цивилизационна мисия на лидер на човешката цивилизация.
В наши дни асиметрията е апокалиптична.
Западът разработва квантови компютри и свръхнови технологии.
Югът тъне в невежество и отчаяние.
Това са абсолютни и абсурдни цивилизационни дистанции. По-големи от дистанцията между Бъдеще и Минало.

Асиметрията Запад-Юг не само вреди на Запада, не само го прави виновник – в очите на Юга – за всички беди и драматични различия в света днес, но и лишава Запада от доверие и инструменти за трансформиране на света в по-управляем и по-предсказуем.
Конфронтацията Запад-Юг инжектира в глобалните, континенталните, регионалните и националните процеси огромна доза неопределеност. Неопределеността е Майката на зле управляваните и често – на неупрявляемите рискове.

А като релация, като взаимодействие Север-Юг, възникват далеч повече възможности за атакуване не само и не толкова на последствията от колосалните проблеми, а за атакуване на самите проблеми.
Законът на живота е следният – в стабилизиран и управляем свят:
Западът става все повече Север ИЛИ Изтокът става все повече Юг.
А във взаимодействието Север-Юг могат да се търсят стабилизиращи решения, лекуващи дълбоките причини за хаоса и анархията в днешния свят.

Алтернативата е печална и взривоопасна. При нея:
Северът става повече Запад И Изтокът става все повече Юг.
А във взаимодействието Запад-Юг няма добри решения, има само конфронтации, пораждат се единствено ескалации на напрежението.
И тъкмо това, и точно това се случва днес.
Запад-Юг е апокалиптично, деструктивно, разрушително, катастрофично противопоставяне.
При такова противопоставяне не съществуват добри решения. Съществуват главно и основно конфликти с висока, със свръхвисока интензивност, които могат да унищожат нашия свят.

Западът е ексклузивно (изключващо) обединение – то автоматично изключва онези, които не отговарят на неговите изначални условия за демократичност.
Това лесно консолидира всички останали срещу него. Защото Западът се възприема като затворен, арогантен, самодоволен и егоистичен клуб.

Северът е инклузивно (включващо) обединение – то автоматично включва онези, които успяват да повишат значително жизнения си стандарт и да станат привлекателни места за живеене за своите граждани.

Прекалено и съблазнително лесно е бедността да стане недемократична.
Т.е. Югът да стане Изток.
Не е особено трудно Западът да стане Север, т.е. демократичната страна постепенно да се превърне в богата държава.

Огромната драма на света бе, че след 1945 г. той бе структуриран по оста Запад-Изток. А това значи – разделен по тази ос. Разделен конфронтационно, непримиримо.
Подобно разделение е път заникъде, задънена улица.
Оста Запад-Изток разделя, противопоставя. Тя слага каруцата пред коня. Тя игнорира редица държави, за които демокрацията е само твърде скъп лукс.

Време е глобалните процеси да се преформатират и претрансфоормират по оста Север-Юг.
По тази ос Северът може да помага на Юга да се приближава до Севера. Приближавайки се до Севера, Югът ще става и Запад.
Всеки Юг иска да стане Север. А ставайки Север, Югът ще става и Запад.

Алтернативата днес е Югът да си остава Изток. А оставайки си Изток, Югът ще иска само едно – да разруши Запада.
Ето това започва да се случва в момента.
И има огромна опасност, че то наистина ще се случи.

За да остане Запад, Западът трябва да стане Север.
Или поне носеща конструкция на Севера.

14.10.2023 г.

Отговор

Съдържанието на това поле е поверително и няма да бъде показвано публично.
CAPTCHA
Този въпрос се изисква за спам превенция.
     _             ____ 
_ __ | | __ __ _ __ __ | __ )
| '_ \ | |/ / / _` | \ \ /\ / / | _ \
| | | | | < | (_| | \ V V / | |_) |
|_| |_| |_|\_\ \__,_| \_/\_/ |____/
Въведете показаните ASCII символи с цифри и малки или големи букви на латиница.