По въпроса за плагиатството

Чета два текста - Текст А и Текст Б.

Текст А:
Даниела Тодорова Везиева
"Разработване на ефективни модели за изграждане на капацитет за социално предприемачество в България"
Дисертационен труд за за придобиване на образователна и научна степен „доктор”.
Научни ръководители:
Чл.-кор. проф. д.ик.н. д.н. (Национална сигурност) д.н (Социални дейности) инж. Венелин Терзиев
доц. д-р Марин Петков
2018 г.

и

Текст Б:
"Анализ на социалното предприемачество в България"
Проект „ Инициатива за иновации в социалната икономика”
Договор № BG051РО001-7.0.01-0052-C0001
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 , схема „БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1”
Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България
Анализът е разработен от:
Мария Куманова и Надя Шабани

В текст А четем:
В последното десетилетие концепцията за развитието и насърчаването на социалната икономика и социалното предприемачество са част от политиката на Европейския съюз за справяне със социалното изключване на лица в уязвимо положение.
Също така, моделът на социалната икономика е един от ключовите инструменти за постигане на социално значими цели в рамките на един устойчив и приобщаваш растеж; социалните ползи се измерват с интеграцията и заетостта на хора в неравностойно положение, с приноса към процеса на социално включване на други хора в уязвимо положение, а икономическият показател се изразява чрез спестените публични средства за социални помощи, от една страна, както и допълнителните средства по компенсиране на социалната цена на дългосрочната безработица.
Това, което е важно, за да се случи всичко това, е да бъдат създадени подходящи условия за развитие на социалните предприятия с максимално широк обхват (самите уязвими групи и техните проблеми са многообразни и различни) и трябва „отговорът“ на техните нужди да бъде гъвкав, за да е резултатен и ефективен; не е важен „пътят към решенията“ (пътят може да бъде различен, както са многообразни и необятни възможностите за стопанските инициативи), по който се стига до резултата, важен е самият резултат (по-успешна интеграция и устойчиво преодоляване на социалното изключване).

В Текст Б четем:
В последното десетилетие концепцията за развитието и насърчаването на социалната икономика и социалното предприемачество са част от политиката на Европейския съюз за справяне със социалното изключване на лица в уязвимо положение.
Също така, моделът на социалната икономика е един от ключовите инструменти за постигане на социално значими цели в рамките на един устойчив и приобщаваш растеж; социалните ползи се измерват с интеграцията и заетостта на хора в неравностойно положение, с приноса към процеса на социално включване на други хора в уязвимо положение, а икономическият показател се изразява чрез спестените публични средства за социални помощи, от една страна, както и допълнителните средства по компенсиране на социалната цена на дългосрочната безработица.
Това, което е важно, за да се случи всичко това, е да бъдат създадени подходящи условия за развитие на социалните предприятия с максимално широк обхват (самите уязвими групи и техните проблеми са многообразни и различни) и трябва „отговорът“ на техните нужди да бъде гъвкав, за да е резултатен и ефективен; не е важен „пътят към решенията“ (пътят може да бъде различен, както са многообразни и необятни възможностите за стопанските инициативи), по който се стига до резултата, важен е самият резултат (по-успешна интеграция и устойчиво преодоляване на социалното изключване).

И това е само началото! Продължението следва.
Да напомня, че доскорошната министърка г-жа Везиева отговори, че обвиненията в плагиатство били политическа атака.
  
  01.01.2022 г.

Отговор

Съдържанието на това поле е поверително и няма да бъде показвано публично.
CAPTCHA
Този въпрос се изисква за спам превенция.
   _  _    _    _    ____ 
__| | | |__ | |__ | |__ | __ )
/ _` | | '_ \ | '_ \ | '_ \ | _ \
| (_| | | |_) | | | | | | | | | | |_) |
\__,_| |_.__/ |_| |_| |_| |_| |____/
Въведете показаните ASCII символи с цифри и малки или големи букви на латиница.