Според мен, добрият начин да се случват нещата в България и да се учим в хода на този процес е чрез избрания от мен метод на работа. Вярвам, че сме съмишленици!

Action research е нещо познато под няколко наименованея в западните общества и жаргона на международните агенции за развитие - participatory research, collaborative inquiry, emancipation research, action learning, and contextual action research (няма утвърден превод на Български). Казано по-просто action research е "учене чрез правене" – група хора идентифицират проблем, правят нещо, за да го решат, виждат до колко са успели техните усилия и ако не са доволни опитват отново. Това е същността на подхода, но има и ключови характеристики, които отличават action research от ежедневните дейности за справяне с проблемите. Най-кратката дефиниция би била:

"Action Rsearch цели да допринесе както за разрешаване на практическите трудности на хората в конкретна проблематична ситуация, така и за разширяване на целите на социалните науки. Така имаме двойна ангажираност в action research – да изучава дадена система и същевременно да си сътрудничи с членовете на системата в процеса на развитието и към взаимно договорена, желана посока. Изпълнението на тази двойна задача изисква активно сътрудничество между изследовател и клиент, и по този начин поставя ударение на важността на взаимното учене, като на-съществен аспект от изследователския процес."

Това, което различава този тип изследване от общите професионални практики – консултиране, ежедневно разрешаване на проблеми, е ударението на научното изучаване, изследователят проучва проблема систематически и гарантира, че интерпретациите са подплатени с теоретично знание. Изследователят нагажда методическите инструменти и техники, за да паснат на спецификата на конкретната ситуация, като регулярно събира, анализира и представя данни.

Няколко характеристики различават action research от другите видове изследвания. На първо място това е въвличането на хората в изследователския процес с убеждението, че хората учат най-добре и са по-склонни да прилагат наученото когато го измайсторяват те самите. То има също социални измерения – изследването се провежда в реалния свят и цели да разреши конкретни, реални проблеми. Най-накрая изследователя иницииращ изследването, за разлика от другите дисциплини, не се стреми да остане обективен, а открито споделя своите пристрастия с останалите участници.

Отговор

Съдържанието на това поле е поверително и няма да бъде показвано публично.
CAPTCHA
Този въпрос се изисква за спам превенция.
     __ __ _  _     _   
_ __ \ \/ / | | | | __ __ | |__
| '_ \ \ / | |_| | \ \/ / | '_ \
| | | | / \ | _ | > < | | | |
|_| |_| /_/\_\ |_| |_| /_/\_\ |_| |_|
Въведете показаните ASCII символи с цифри и малки или големи букви на латиница.