Сблъсъкът на цивилизациите

Покойният Самюъл Хънтингтън твърдеше, че ще има сблъсък на цивилизациите.
Хънтингтън е прав и не е прав.

Прав е, защото наистина има сблъсък на цивилизациите.

Не е прав, защото той виждаше този сблъсък в Пространството, като огнищата на конфликт ще бъдат по линиите, разделящи - например между Западната и Ислямската.

Сблъсъкът на цивилизациите, обаче, не е в Пространството, а във Времето.

Днес с речите на техните лидери се сблъскаха две цивилизации. Тези две цивилизации са разделени от Времето.

Едната, евразийско-рашистката, е в Старокаменната епоха.
Другата, европейско-атлантическата, е в Постмодерната епоха.

21.02.2023 г.