В началото на Прехода

Съдбата се разпореди така, че участвах активно в политическия живот в най-трудните години от началото на Прехода към демокрация.

  Убеден съм, че това, което се е съхранило в моите глава, сърце, душа и архив може да бъде полезно в осмислянето на тези първи години и в намирането на отговор на въпроса: Защо и как стигнахме дотук?

За вестник “Съвест” – 2 (В навечерието на 20-та годишнина от първите парламентарни избори след началото на Прехода)

  Преди почти 20 години, на 10 и 17 юни 1990 г. в България се проведоха първите парламентарни избори след 10 ноември 1989 г.
  Аз не мога да нарека тези избори нито „свободни”, нито „демократични”, но въпреки това тяхното значение за страната ни е огромно.
  Защото те в една не малка степен предопределиха Прехода към демокрация, вкараха обществото ни във възможно най-трудно проходимия коловоз и „венчаха” нашата постоянно не-ставаща демокрация за бившата комунистическа партия.

Така беше: Из забравеното Начало на завършилия Преход (Заедно с няколко добри думи за Елка Константинова)

  Връщането към Началото на Прехода не е единствено заради естествената носталгия и защото реалността на днешна България поражда необходимост човек да се скрие от истината в пещерата на спомените.
  Мисля си, че онова, което беше тогава не бива да бъде забравяно, то е част от най-новата ни история и в него – няма съмнение – се крият част от причините за това, на което днес заприлича България.
  Тогава не беше лесно. На Първите никога не им е било лесно. Сега като чета във вестниците и форумите какви смелчаци са се навъдили и как маскирани със собствената си анонимност раздават присъди, неволно ми се иска да ги попитам – Къде бяхте, скъпи страхливи мушмуроци, тогава? Къде навирахте къдрокосите си безстрашни главици? Навярно сгушени на топло и сигурно в пазвите на майките... Или залепили носове по прозорците воайорствахте мълчаливо, плюейки в собствените си пазви...
  Но емоции не ни трябват. Дошло е ново поколение и аз съм убеден, че то заслужава да разказваме нещата от Началото. За да може това поколение, стига да поиска, в което, често казано, малко се съмнявам, да има къде да прочете какво беше и как беше.

Исторически щрих към падането на правителството на Филип Димитров

  Събитията около падането на първото правителство на СДС (“първото демократично избрано правителство”) през 1992 година се нуждаят от анализ. Вече я има и дистанцията на времето.
  Този анализ трябва да се базира преди всичко на факти и документи и по-малко да се рови в индивидуалните специфики на главните политически играчи тогава.
  Днес аз вече определено преценявам Филип Димитров като твърде неадекватен в ролята си на министър-председател.
  Боли ме, че Съдбата предостави на мен и още неколцина наистина способни и перспективни млади политици огромен шанс да работим за България, а на пътя ни се изпречи такава сбъркана по манталитет политическа фигура и заедно с нея ние проиграхме този шанс. А мисля, че заедно с нас пострада (което е стократно по-важно) и България. Ние всички плащаме - като народ и общество - високата цена на безкрайния Преход, станал безкраен и заради упорството на СДС да предлага до дупка Филип Димитров за премиер.
  Но макар и да не може да се избяга от личностите и техните психологически и емоционални характеристики, ние трябва да дадем път преди всичко на фактите и документите.

Една показателна и поучителна Декларация

  Тук привеждам без съкращения една изключително важна и интересна Декларация, която говори много за прозорливостта, но и за заблудите на младите демократи в началото на 1990 год.

  От Инициативния комитет за създаване на Съюз на демократическите сили в град Перник

  Декларация
  Във връзка с решението на ЦК на БКП от 29 декември 1989 година за преодоляване на допуснатите извращения сред тюркоезичното и мюсюлманско население в България и по повод на последвалите го събития в страната

Експорт на съдържанието