Научни публикации

Размисли за конфликтите – в регионалната и международната сигурност

Изказване пред Семинара ”Руската конфликтологична наука и конфликтологията в България”
Организиран от Международната академия по информатизация – Българско регионално отделение и Българската асоциация на конфликтолозите, в Руски културно-информационен център - София, 24.02.2006г.

Националната сигурност и демографските проблеми на България

Статия в сп. "Международни отношения", No. 1, 2006 г., стр. 30-54

За някои от значимите предизвикателства пред националната ни сигурност

Доклад пред конференцията: Новите измерения на националната сигурност на България”, организирана под патронажа на Вицепрезидента на Република България г-н Ангел Марин - София, “Шератон”, 24-25 октомври 2002 г.
(Окончателен вариант: 23.10.2002 г.)

За петте нивà на сигурността

  "Перифразирайки прочутите думи на Карл Маркс, бихме могли да кажем, че един призрак преследва съвременното съзнание, призракът на несигурността".
Робърт Низбет [1]
  “Сигурността е като кислорода - не я забелязваш, докато не започнеш да я губиш. Ала тогава вече ти не можеш да мислиш за нищо друго на света, освен за нея”.
Джоузеф С. Най [2]

  Схемата за нивата на сигурността, предложена от мен преди време [3, 4], имаше тогава най-вече методологическа и познавателна цел. Тя служеше за онагледяване и улесняване на студентите в ориентирането им – къде основно се разполагат и какъв главно е обхватът на националната и на международната сигурност. Тази Схема съзнателно включваше само най-съществените връзки и взаимоотношения. Преимуществото на нейната относителна простота беше, че е лесно разбираема и служи като добър помощен инструмент. Оказа се, обаче, че със своята простота и адекватност, Схемата се „хареса” на професионалната общност и започна да се използва много често и от редица автори (напр. [5, 6]).

Експорт на съдържанието