Научни публикации

За качеството на решенията в системата за национална сигурност

Изказване „За качеството на решенията в системата за национална сигурност”, направено по време на Кръгла маса, посветена на проблеми на националната сигурност
(23 юни 2008 год., „София-прес”)

„Конфликти и Сигурност: Йерархични vs. Мрежови структури”

  I. Съвременните тенденции в международните отношения, тяхната силна динамика, непредсказуемост и нелинейност, необходимостта от преминаване от ортодоксалния дневен ред на сигурността (security orthodoxy) към “парадигмата на устойчивата сигурност”[1], са сериозно предизвикателство пред конфликтологията и конфликтолозите. В категорийния апарат и научния инструментариум навлизат понятия като синергия, самоорганизация, дисипативни структури, хаос. Все по-често също така се анализират мрежовостта и мрежовите структури, за които ми се иска да поговоря в тази статия.

За истинските предизвикателства към сигурността

Изказване “За истинските предизвикателства към сигурността” на Кръгла маса, организирана в рамките на Европейския екологичен фестивал “Зелена вълна – 21 век”, 09.05.2007 г.)

Относно военните мисии на България зад граница

Изказване при Представянето на сп. „Международни отношения”, бр. 1-2, 2007 год., посветен на Военните мисии на България зад граница - 27 април 2007 год.
Доц. д-р Николай Слатински
(текстът е публикуван с някои съкращения със заглавие “Относно военните мисии на България зад граница“ в сп. "Международни отношения", No. 3, 2007 г., стр. 123-126)

Природните бедствия и националната сигурност

Изказване пред Национална кръгла маса "Намаляване замърсяването, въздействието и последиците от наводненията в басейна на река Искър (основен приток на река Дунав) и подобряване на медийната информираност на обществото",
Организирана в рамките на Европейския екологичен фестивал “Зелена вълна – 21 век”от Фондация “Европейски екологичен фестивал”и община Долна баня
(Долна баня, 09.05.2006 г.)

Експорт на съдържанието