Научни публикации

Четири етюда за сигурността. Етюд 3: Пространствен и времеви познавателни модели за сигурността.

  Сигурността е една от най-значимите, най-многостранните (и много странните!), най-красивите и най-вълнуващи научни категории. С тези четири етюда се надявам да разкрия четири мънички частици от нейната дълбока същност, широко съдържание и висок смисъл.
  Третия етюд е посветен на две ключови парадигмални условия за анализ на националната сигурност:
  (1) Познавателен пространствен модел за сигурността, който да класифицира и систематизира различните нива на сигурността и да очертае приложните полета на националната и международната сигурност. Такъв модел е СХЕМАТА НА ПЕТТЕ НИВА НА СИГУРНОСТТА.
  (2) Познавателен времеви модел за сигурността, който да разполага сигурността в координатите на актуалната геострагическа, геополитическа, геоикономическа и геоенергийна ситуация в глобален, континентален, регионален и национален план. Такъв модел е СХЕМАТА НА ТРИТЕ ВЪЛНИ НА СИГУРНОСТТА.

Четири етюда за сигурността. Етюд 2: Елементи от еволюцията на сигурността.

  Сигурността е една от най-значимите, най-многостранните (и много странните!), най-красивите и най-вълнуващи научни категории. С тези четири етюда се надявам да разкрия четири мънички частици от нейната дълбока същност, широко съдържание и висок смисъл.
  Вторият етюд е посветен на някои важни аспекти от трансформацията на науката за сигурността и на ключови елементи от еволюцията на сигурността в първите десетилетия на 21 век.

Четири етюда за сигурността. Етюд 1: Класификации на видовете сигурност.

  Сигурността е една от най-значимите, най-многостранните (и много странните!), най-красивите и най-вълнуващи научни категории. С тези четири етюда се надявам да разкрия четири мънички частици от нейната дълбока същност, широко съдържание и висок смисъл.
  Първият етюд е посветен на няколко класификации на измеренията на сигурността, чрез които от различни гледни точки се систематизират отделните аспекти на сигурността, т. е. видовете сигурност.

Доклад: "Отговорност на държавите от евро-атлантическата общност към глобалната сигурност и бъдещето на света"

  Международна конференция „Неделимостта на сигурността в международните отношения”, 30 юни 2011 година.
  
  Първото десетилетие на 21 век доказа категорично – Западът (САЩ и Западна Европа, Евроатлантическата общност) не успява да се справи с предизвикателството да бъде глобален лидер при навлизането на света в рисковото общество, в Третата вълнà на сигурността - Вълнàта на риска, във времето на ескалиращите 4 „Не” - неопределеност, нееднородност, неустойчивост и несигурност.

Стратегия за национална сигурност (08.03.2011 г.): Обекти на защитата на околната среда и критичната инфраструктура

  Материалът "Стратегия за национална сигурност на Република България (08.03.2011 г.): Обекти на защитата на околната среда и критичната инфраструктура" е мой авторски текст, написан, за да подпомогне мой колега и приятел при подготовката му за участие в международна конференция, проведена в началото на юни т. г.
  
  
  Новата Стратегия за национална сигурност на Република България бе приета на 08.03.2011 г. Тя замени Концепцията за национална сигурност от 1998 г., в която бе указано, че тя е в сила е до приемането на страната в НАТО (2004 г.) и ЕС (2007 г.).
  Съгласно Стратегията за национална сигурност, България ще се стреми да дава отговор на основните предизвикателства за нейната сигурност в колективния контекст на евро-атлантическата система за сигурност, като заедно с това тя ще изгражда нормативен, институционален, ресурсен и професионален капацитет за самостоятелно реагиране при извънредна ситуация - до намесата на НАТО и ЕС.

Експорт на съдържанието