Позиции (Блог)

Премиерът на България според моите представи

  „Премиерът: Накарах се на МВР!“…
  Моето мнение, често споделяно на глас е, че през последните години България не създава ефективен институционален капацитет за даване отговор на предизвикателствата и за управление на рисковете, пред които се изправят нашата държава, обществото и гражданите. Нещо повече, разпилява се дори наличната доскоро култура на институционално взаимодействие и рационално противодействие на опасностите и заплахите именно чрез институциите, а не посредством идеите, импулсите, инстинктите и импровизациите на водещите личности и най-вече на най-водещата сред тях във властта…

У нас под повърхността протичат крайно опасни процеси

  Отново и отново една и съща, неизменна тревога ни обзема - мен и такива, които мислят като мен:
  Нашето общество коментира всяко събитие поотделно, самО за себе си и сякаш сме в демокрация, като че ли нещата са поне някак под контрол и изглеждат най-обикновени, па макар и с някои крайности тук-там и на отделни места.

GO vs. Не се сърди човече или Кой (трябва да) управлява? и Как (трябва да) управлява?

  1.
  Imagine there's no heaven
  It's easy if you try
  No hell below us
  Above us only sky
  Imagine all the people living for today...
   John Lennon

Нямам, за жалост, никакви илюзии...

  1.
  До демокрацията бях математик, даже кандидат на математическите науки. Днес – доктор по математика.
  След демокрацията постепенно от естествените науки се прехвърлих в обществените, главно в науката за сигурността.
  Днес размишлявах над случващото се на най-високо равнище в Москва.

Позорният опус

  Да, опусът на Мадам В. предизвиква погнуса, като всяко морално падение от подобен род и с подобен мащаб.
  Но нека не се взираме в конкретния случай. Трябва да разглеждаме такива събития в реалния контекст и като знаци - като знаци, които и без това да съзнават персони като Мадам В., чрез тях ни дава Животът.

Експорт на съдържанието