Позиции (Блог)

По-обречена и по-малко демократична

  Вчера тук написах един статус с коментар на възрастна моя съседка, че ако Тодор Живков бе прибягвал до същите хватки, както това се прави днес - популизъм, пропаганда, недемократични решения, манипулация, търчи-лъжи, говорене на взаимно изключващи се неща, заиграване с простите хора и мислене на хората за прости, сигурно неговите съпартийци и до днес щяха да бъдат на власт.
  Това бе малко в шеговит тон и не претендираше да се смята за политически анализ...

Щастливец е Алеко! Защото не вижда какъв е станал днес неговият Бай Ганьо!

  Свръхпроизводството на дилетантство изпълни Отечеството ни любезно на длъж, на шир и на вис.
  Започнахме да го изнасяме в Европа.
  И стана страшно и смешно!
  Кой, кой ще Му каже, че излага се даже...

Народ, който слави делата му - нине и присно и во веки веков

  Ще кажа нещо, без да пояснявам някакъв конкретен случай.
  Има болезнена реакция по повод случващото се в една наша структура от сигурността. И подобна болезнена реакция е свързана с убеждението, че тази структура е много важна и претърпя немалко през годините, затова някой умишлено иска да я доунищожи.

Една сварена жаба

  Баналният пример за жабата, която може да бъде сварена без тя да се усети с постепенно нарастване на температурата, всъщност показва модел за развитие, типичен за сложните системи, който се изучава в Теорията на хаоса и в Теорията на катастрофите.
  Много накратко, до една повратна, критична точка развитието на системата следва (подчинява се на) един закон, след тази точка то следва (подчинява се на) друг закон.
  Вероятно затова и демокрацията е въвела мандатността.

Цели, Цена, Ценности

  За здравето на едно общество може да се съди по формулата 4 "С" - Сигурност (ниво на защитеност), Свобода (ниво на независимост на индивида), Стандарт (ниво на благосъстоянието), Справедливост (ниво на разпределение на националното богатство).
  Всички тези четири "С" могат да бъдат измерени количествено и качествено. Аз също съм готов да участвам в споровете как сме за всяко едно "С" сега в сравнение с преди 30 години. Но днес думата ми не е затова. А за трите "Ц", които също могат да бъдат привлечени като оценка за здравето на обществото - Цели, Цена, Ценности.

Експорт на съдържанието