Позиции (Блог)

Да не извършват предателство пред бъдещето на България

  Когато бях секретар по националната сигурност на президента Първанов през първия му мандат (2002-2006), не спрях да чета лекции на студенти.
  Впрочем, основно продължих да преподавам във Варненския свободен университет, много се разбирахме със студентите, мисля, че обичта ни бе взаимна.   Имало е случаи по 2 или 3 нощи поред да прекарвам във влака, пътувайки първо в едната и после в другата посока.

Наглостта е силно заразна болест!

  По-рано съм писал многократно - един от огромните грехове на последните десетина години на управляването на страната ни е пълзящата деморализация на обществените нрави и масовата ерозия на личностните съзнания!
  Властта не е само сбор от хора, които вземат някакви решения. Тя превръща в норма онова, което прави и начина, по който го прави. Езикът на властта (напр. кюфтаци, шестаци, простаци, хванете ме за шлифера, българите са като моите кучета) става език, на който хората осмислят своето битие и интересите на държавата.

От непълноценната демокрация печелят недемократите

  1.
  :) :)
  Някога, като млад преподавател в Науката за сигурността, разказвам на студенти първи курс за глобалните тенденции и става дума за противоречията Север-Юг.
  Обяснявам, че Север - това са богатите държави, а Юг - бедните.

София - Балканската Венеция!

  Приятели и познати са потресени от снощните си приключения из столицата.
  А аз си помислих само - колко вярно, правилно и точно нещо е мандатността при демокрацията!
  Впрочем, абсурдно е да има мандатност за безобидната по нашата конституция роля на президента, а да няма за ключовата роля на премиера!

Национален спорт

  Няма съмнение, светът навлиза в дълга вълна на аномални и екстремални рискови ситуации, ненормалността става новата нормалност, ние ще преминаваме почти без право на отдих от една криза в друга.
  Студентите в Науката за сигурността зная, че една от водещите съвременни тенденции в глобализиращия се свят е:
  Нарастваща роля на природни (причинени от природни явления), антропогенни (причинени от човешка дейност) и техногенни (причинени от индустриални технологии) бедствия, аварии, катастрофи, други извънредни ситуации (например пандемии) и необходимостта от все повече ресурси за тяхното ранно сигнализиране, превенция, своевременно реагиране, противодействие и ликвидиране на последиците.

Експорт на съдържанието