Позиции (Блог)

Лошо общество, завладяно от лоши хора

  Нашето общество стана лошо общество.
  Лошо общество, завладяно, превзето, покорено, колонизирано от лоши хора.
  Те създават лоши правила на съществуването на това наше общество, при което можеш да можеш, да успяваш, да се развиваш, да просперираш, само ако станеш и ти лош човек.
   Поради тези лоши правила, обществото плоди лоши хора и става още по-лошо.

За властта и науката

  Многократно съм (се) питал: Защо в толкова университети се изучават
Управление, Мениджмънт, Сигурност, Стратегиране, Прогнозиране и други жизнено важни за ефективното функциониране на сложни, динамични, целепостигащи и самоорганизиращи се системи, каквито са Държавата, Националната сигурност, Икономиката, Човешките ресурси и т.н.

Надувайте, момчета!

  1.
  Балонът се надува,
  надувайте момчета,
  да стане на парчета,
  пууууук!
  
  Това е весела политическа игра.
  В нея участват 6-7 човека.
  Наблюдават я 6-7 милиона.
  
  Много разни неща видях досега през живота си.
  Такива хаос и деморализация, униние и апатия не помня.
  
  Народе????

Дори през късния соц подобен страх не е имало...

  Преди десетина години прочетох и използвам в лекциите и научните си писания книгата на Frank Furedi:
  “Culture of Fear Revisited. Risk-taking and the Morality of Low Expectation“,
  [Културата на страха преразгледана. Поемането на риск и моралността на ниските очаквания]
  Съвсем логично е когато изучаваш (не)сигурността и риска, да стигнеш до архиважния проблем за страха.

  Сега чета съвсем новата книга на Фуреди:
"How Fear Works. Culture of Fear in the Twenty-First Century".
   [Как страхът действа. Култура на страха през двадесет и първи век]
  Тя е още по-стойностна и дава, и поражда много насоки на мисленето. Част от това, което се случва с и в Европа, с и в България като политически процеси може да се обясни чрез анализите в тази книга. Страхуващият се човек лесно става страхлив човечец, върху чиито страхове могат да паразитират и политици-популисти, и терористи. а не се знае кои са по-опасни в дългосрочен план...

Опомнете се - ще си изпуснем окончателно България

  Масов взрив от коментари, че провалът с Търговския регистър е катасатрофа на държавата и държавността.
  Според мен провалът с Търговския регистър е следствие от катастрофата на държавата и държавността.
  
  Навсякъде брутални, алчни, хищни, некомпетентни, злонамерени хора, вредени и уредени, спуснати с парашути, оставени да безчинстват, включени в корупционни схеми...
  Те мачкат всичко под тях и се унижават пред всичко над тях.
  Злобеят, беснеят, рушат, провалят.
  Колко още може, какво още може, защо още може!!??!!

Експорт на съдържанието