Позиции (Блог)

Лошообразованите политици коват лоши закони за образованието

  Първите, може би емоционални, мои впечатления от промените в закона за висшето образование...
  Като веднага ще кажа, че ги споделям не поради субективност и не с оглед на моята възраст.
  И още ще кажа – науките, особено обществените науки, а най-вече общественаТА наука – тази за сигурността, са изключително динамични и непрекъснато се генерират нови знания, теории, модели и подходи, които неизбежно изискват вливането на свежа, млада кръв.

Правят каквото щат и каквото си искат

  Тече пълзяща деморализация, обвива ни като в пашкул, обгръща ни като смог, полепва навсякъде по нас, парализира съзнанията и сетивата ни...
  -- Издевателстват над момче в градския автобус - пълно безразличие и овча пасивност на околните.

Надцакване

  Започна надцакване - кой ще направи по-мрачна прогноза за пораженията от корона-вируса.
  Както казва един приятел - ще изляза от тоя Фейсбук, той с новините за корона-вируса ще ме ликвидира със сигурност, докато самият вирус може и да не успее!
  Така постепенно страхът от този вирус ще бъде заместен от страха от страха от този вирус.

Ще се справим...

  Напредването на корона-вирусът поражда тревоги. Едва ли на някой му е до теория днес и точно сега. И все пак – понякога се налага да нададем ухо към науката.
  Ние живеем в Рисковото общество, в Обществото на рисковете.

Покорното и позорното vs. Докосващото сърцата

   :)
  Чета спомени на един правилен учен от времето на соца, годината е 1985. Той записва в дневника си съвсем сериозно, че първата част в "Жулио Кюри" във Варна от дискусията, посветена на достиженията и преимуществата на социалзима, е минала много успешно. И само може да се съжалява, че поради режим на тока не са могли да проведат и втората част от тази дискусия.

Експорт на съдържанието