Позиции (Блог)

Нещо на съвсем друга, не-вирусна вълна.

Чета мемоарната книга на Желю Желев "Въпреки всичко. Моята политическа биография".
Когато разказва за "Фашизмът", той говори за изземване на книгата от библиотеките в страната. И дори цитира дословно писмо от директора на Окръжна библиотека - Перник Ив. Зрънчев до Читалищната библиотека в с. Дивотино, Пернишко, в което се казва, че книгата се изземва от библиотеките като нецелесъобразно комплектувана и понеже в Дивотино са получили 1 брой, то той им нарежда да направят Акт за отчисление от фонда на библиотеката на книгата "като нехрофилно издание" и в много кратък срок да я изпратят в Централизирано комплектуване - гр. Перник!

Това добре, но аз в началото на 1983 г. отидох в Окръжната бибилотека в Перник и помолих момичетата, до едно умни и красиви, да ми дадат да прочета "Фашизмът" на Желю Желев. Те ме познаваха като най-редовен читател и ми дадоха книгата! Да си я чета колкото трябва вкъщи.

Вирусът: Ден 42

17 април, Вирусът: Ден 42

865 официално установени заразени.

Нарастването:
29 19 12 18 23 33 37
25 18 25 33 37 28 21
24 21 16 30 13 14 21
7 19 40 48 42 40

Това е положението. И засега ще бъде все така и още по.
Повече тестове – повече установени заразени. И повече действително заразени – повече установени заразени.
Каквото можеше да се каже (включително и от мен) – каза се.
Вчера, правейки своите коментари, бях написал какво казва моята отново най-близка до истината втора траектория за 17 април. Но като изписах 875 официално заразени, казах си – не, твърде много са. Я да си спестя назоваването на тази „прогноза“. Все пак скок от 825 на 875 звучи стряскащо – с цели 50. Макар че след няколко дни на 40 плюс установени нови заразени на ден, следва (е, по моя модел) преминаване към 50 плюс установени нови заразени на ден.
Да повторя за 17 април:
865 официално установени, починали 41.
Прогнози на моята втора траектория (по-лошата от сравнително добрите и, както се вижда, слава Богу, по-лоша и от официалната статистика):
875 официално заразени 875, починали 41, всичко заразени 3449;

Моите коментари:

Вирусът: Ден 41

16 април, 825 официално установени заразени.
Нарастването:
29 19 12 18 23 33 37
25 18 25 33 37 28 21
24 21 16 30 13 14 21
7 19 40 48 42

След като и аз не знам защо модифицирах модела след критичната точка 14 април, започнах да следя възможните 4 траектории, за да видя по коя евентуално ще се тръгне.
825 официално установени, починали 40.
Те даваха за 16 април следните данни -
Първа траектория – установени заразени 816, починали 38, всичко заразени 3272;
Втора траектория – установени заразени 831, починали 39, всичко заразени 3341;
Трета траектория – установени заразени 846, починали 41, всичко заразени 3411;
Четвърта траектория – установени заразени 863, починали 42, всичко заразени 3486.
При мен и вчера, и днес най-близка до истината е втората траектория, тя е по-лошата от двете добри траектории.

Моите коментари:

Вирусът: Ден 40

15 април, 783 официално установени заразени.
Нарастването:
29 19 12 18 23 33 37
25 18 25 33 37 28 21
24 21 16 30 13 14 21
7 19 40 48
Все още не съм приключил модификацията на модела след вчерашната (14 април) негова трета критична точка. Но усилията ми засега подсказват това, за което и аз предупреждавах тия дни и което естествено можеше и без модели да се каже – тръгваме нагоре. Нагоре и все по-нагоре. Въпросът е не дали ще тръгнем нагоре, а колко стръмно ще е това нагоре. Но че новините няма да са добри, това за мен и моя модел е толкоз просто и логично. Уви...

За тръгването нагоре има различни причини.

Първата е, че се правят вече повече тестове и се получава по-точна представа какво се случва у нас.

Вирусът: Ден 39

14 април, 735 официално установени заразени.
Нарастването: 29 19 12 18 23 33 37 25 18 25 33 37 28 21 24 21 16 30 13 14 21 7 19 40
Очакванията на сравнително успешната втора траектория по моя модел (по изчисления, направени на 2 април) в сравнение с официално съобщените данни са следните:
Установени заразени 767, те са 735
Починали 37, те са 36.
Общо заразени 2736, никой не знае колко са те в действителност – няма официални данни, естествено.

Постепенното увеличаване на разминаването на прогнозните данни с официалните (а официалните са по-малки, което - обаче! - не би трябвало да внушава спокойствие) е едно от свидетелствата, че – както писах – 14 април е критична точка, третата критична точка на моя модел.

Експорт на съдържанието