Позиции (Блог)

Пиле в кълчища...

  Това е ситуация, при която трескаво и без стратегия правиш хаотични, лишени от логика, разбалансирани и хистерични движения, в резултат на които ситуацията ти става още по-тежка.
  
  Има четири възможни поведения в такава ситуация.
  Първата възможност е да продължиш по досегашния начин, уповавайки напразно кълчищата някак сами да се разплетат.

Низ от пирови победи

  1.
  В една книга за риска прочетох следната арабска поговорка:
  Който знае и знае, че знае,
  той е мъдър - следвай го.
  Който не знае и знае, че не знае,
  той е дете - учи го.
  Който знае и не знае, че знае,
  той спи - събуди го.
  Който не знае и не знае, че не знае,
  той е глупак - избягвай го.

Лошо общество, завладяно от лоши хора

  Нашето общество стана лошо общество.
  Лошо общество, завладяно, превзето, покорено, колонизирано от лоши хора.
  Те създават лоши правила на съществуването на това наше общество, при което можеш да можеш, да успяваш, да се развиваш, да просперираш, само ако станеш и ти лош човек.
   Поради тези лоши правила, обществото плоди лоши хора и става още по-лошо.

За властта и науката

  Многократно съм (се) питал: Защо в толкова университети се изучават
Управление, Мениджмънт, Сигурност, Стратегиране, Прогнозиране и други жизнено важни за ефективното функциониране на сложни, динамични, целепостигащи и самоорганизиращи се системи, каквито са Държавата, Националната сигурност, Икономиката, Човешките ресурси и т.н.

Надувайте, момчета!

  1.
  Балонът се надува,
  надувайте момчета,
  да стане на парчета,
  пууууук!
  
  Това е весела политическа игра.
  В нея участват 6-7 човека.
  Наблюдават я 6-7 милиона.
  
  Много разни неща видях досега през живота си.
  Такива хаос и деморализация, униние и апатия не помня.
  
  Народе????

Експорт на съдържанието