Позиции (Блог)

За йерархичния характер на властта и мрежовия характер на несъгласията с нея (или субективен етюд върху обективната реалност)

11.03.2008 г.

  Всяка кризисна ситуация носи в себе си нови алтернативи за развитие на обществото или най-малкото - нови възможности за анализ на неговото - на нашето общество (!) - състояние.
  Науката борави с понятие като “точка на бифуркация” - в тази точка (като правило в най-уязвимия и турболентен етап от кризата), са възможни различни сценарии за по-нататъшно поведение на системата – както негативни, така и позитивни.
  Пожарът във влака край Червен бряг, траурът по този повод и т.нар. скандал “Симитли” са тясно сплетени събития, които носят всички елементи на криза, пряко засягаща основите на българската демокрация и уважението на хората към властта.

Държавата е опасна за гражданите (Размисли след поредната трагедия)

01.03.2008 г.

  Адският жп пожар край Червен бряг за пореден път ми дава повод да мисля, че нашата Държава е опасна за гражданите.

Защо у нас нещата не вървят както ни се иска, или поне както би трябвало (разсъждения върху част от причините)

17.02.2008 г.

  Видни наши анализатори, изследователи на общественото мнение и любители на голфа с държавно участие смятат, че в България всичко върви от добре все по-добре и единственият реален - политически, национален и общобългарски - проблем е, че нашият народ вечно хленчи и не желае да съзре бурния ни възход.   Тези глашатаи на завършилия Преход несъмнено - по произход, убеждения и дела - са демократи, затова стискат зъби, гневейки се на съдбата, че не сме случили на народ...

Експорт на съдържанието