Позиции (Блог)

Вирусът: Дни 815-821

05 юни, Вирусът: Дни 815-821

Равносметката до Ден 821 на вируса:
1165856 официално установени заразени, 37163 починали.

30.05.-05.06. 253 182 189 182 189 80 49 общо 1124
23.05.-29.05. 293 100 316 236 168 133 73 общо 1319
16.05.-22.05. 362 457 275 262 239 92 96 общо 1783
09.05.-15.05. 624 422 359 332 313 153 126 общо 2329
02.05.-08.05. 228 720 435 439 156 201 151 общо 2330

10 принципа на последователна и категорична политика по отношение на войната в Украйна

Войната на рашизма срещу Украйна премина първия, макар и условно, макар и символично критичен времеви рубеж – 100 дни.
100 дни!!
Да се замислим само – в Европа (а по някои данни географският център на Европа се намира именно в Украйна!) вече 100 дни бушува жестока война и никой не може да каже колко пъти по 100 дни още ще бушува тя.
Европа беше родното място, бащиното огнище, бурето с барут на Първата и Втората световни войни. Няма гаранция, че тя няма да се превърне с тежки родилни мъки и в майката на всички войни – Третата световна война.

100 дни

100 дни героична борба на украинския народ!
Въпреки всички прогнози и очаквания, украинците не капитулираха, а се сражават храбро и отстояват независимостта си.
Минава ми болезнената мисъл, че ако Путин реши един ден да ни денатофицира, ние не 100 дни, ами 100 часа няма да издържим А 50 на 100 от българите ще се строят с цветя на границата да посрещат денатовизаторите като освободители...
Тези две седмици бях в Италия и Германия.

Необходимо пояснение

В предишния си статус говорих за една от победите над плагиатството, извоювана и с мое участие. Ставаше дума за плагиатството в т.нар. докторска дисертация на служебния министър по икономика Даниела Везиева.
В статуса писах и за това, че битката с благиатството е моя лична кауза.

Сега ще кажа още нещо за плагиатството.
В сайта lupa.bg се говори за сигнал за плагиатство до министъра на образованието и науката срещу сегашния ректор на УНСС проф. Димитър Димитров.

Решение на МОН за плагиатството на Даниела Везиева

На сайта на Министерството на образованието и науката
е публикуван Доклад до министъра на образованието и науката акад. Николай Денков от Комисията по академична етика при министъра на образованието и науката
В Дотклада се казва:
„Изводът е, че и четиримата арбитри потвърждават наличието на плагиатство в големи размери в дисертационния труд и автореферата на г-жа Д. В.
Поради това Комисията по академична етика приема, че в процедурата за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ г-жа Д. В. е осъществилa плагиатство по смисъла на § 1, т. 7 от Допълнителните разпоредби на ЗРАСРБ. На основание настоящия доклад, министърът на образованието и науката следва да запознае ръководството на НВУ „Васил Левски“ с резултата от извършената проверка.
Ректорът следва да упражни предвидените в ЗРАСРБ правомощия за отнемане на научна степен и в срок от 60 (шестдесет) дни да уведоми Министерството на образованието и науката за предприетите действия.“

Експорт на съдържанието