Позиции (Блог)

Дълбоко в масовото съзнание дремят опасни и зли демони

  "През 1937 и 1938 г. се извършват средно по 2200 ареста и над 1000 екзекуции на ден. НКВД изтръгва показания чрез мъчения дори от хора, които не са изправени пред съд, защото по този начин изпълняват квотите си – събират все повече имена на съучастници – и което е по-важно, защото Сталин настоява за това, той чете ненаситно протоколите от разпитите. Дори и когато „самопризнанията“ са редактирани от него, той ги възприема за истина, подчертава пасажи, праща копия на политбюро и ги смята за „доказателства“. През двете кошмарни години Ежов му дава над 15 хиляди „специални папки“, средно по 20 на ден, по много от които Сталин прави бележки и ги връща с допълнителни инструкции.

Живеем в непрекъснат скандал

  Нека се запитаме - поне ние, които все още можем да мислим и ни се иска да мислим:
  Харесва ли ни ситуацията в България?
  
  Моят отговор на този въпрос е отрицателен!
  Ние живеем в един непрекъснат Скандал. Всеки пореден скандал е частица от големия Скандал, в който живеем. Постоянно се случва нещо грозно, противно, отблъскващо, уродливо... И дори да има позитивни явления, те са опръскани с кал от поредните проявления на големия български Скандал, в който сме затънали до веждите. По очите ни е полепнала мътна тиня от това блато на ежедневни извращения на нормалността и омаскарявания на демокрацията. И навярно затова трудно виждаме истинското положение в страната.

Сами си носим въжето

  1.
  Човек наистина може да се отчае за случващото се в нашата наука и във висшето ни образование!
  Добре, нека не обобщавам за цялата наука и всичкото висше образование, а да спра само до националната сигурност и да се спра на нея.
  И тези дни научих поредното световно, европейско, регионално и най-важното национално неизвестно лице, станало професор по сигурност!

Нещо не разбирам, ама абсолютно нищо не разбирам!

  1.
  Талмудът е казал, че ние виждаме нещата не каквито са те, а каквито сме ние.
  Питам се какво става с човека, ако вижда нещата такива, каквито те изобщо не са?
  
  
  2.
  Все същото, за което писах преди няколко дни - купчинката пясък от даден момент нататък се срива дори от една добавена песъчинка;
  чашата прелива дори от една капка;
  колата се обръща дори от едно камъче;

Не Дали, а Кога…

  Отдавна стана, откакто бях написал за убедеността си, че
  стабилността на безвремието и не-промяната, която навират в очите ни, с която сковават нашите надежди и която налагат с мощни (властови, икономически, финансови, силови и пропагандни) средства,
  може да се срути не чрез симетричен отговор с еквивалентни по мощ средства.

Експорт на съдържанието