Позиции (Блог)

В неподходящи ръце

  Съвременното управление е нещо изключително сложно и подчиняващо се на определени закони в отговор на набиращи сила тенденции.
  Днес децентрализацията заменя централизацията, а координацията заменя командването.
  Днес йерархиите отстъпват на мрежите.
  Днес пуловете от специалисти (от различни звена) и хоризонталните взаимодействия са верният отговор, а създаването на нови структури и "навиването на пружините" по вертикала са грешният отговор.
  Но властта не чете нужните книги за управлението и не се учи не само от грешките на другите, но и от собствените си грешки.

Четворният убиец

  Някога, някога, толкова някога, колкото деветнадесет лета, като гледах как в дружен съюз представители на иначе воюващи партии, действаха съвсем демократично и несъмнено социално в Перник на великия принцип на българската криминална приватизация:
  Кой що докàчи!
   (надявам се, че не се налага превод от пернишки),
  аз в едно интервю ли, в статия ли, предрекох нещо, което от отчаяна прогноза стана постепенно самосбъдващо се пророчество:
  
  Ще дойде време, когато реалната цена и получената комисионна ще си разменят местата, т.е. комисионната ще бъде колкото цената, а цената ще стане колкото комисионната.

Мъничко теория в помощ на практиката

  В Рисковото общество, т.е. в Обществото на рисковете, в което навлизаме, много важни понятия са
  уязвимост (vulnerability) и устойчивост (resilience).
  В частност, това са ключови понятия и в киберсигурността, която у нас се оказва все повече и повече кибер(не)сигурност!

Главният проблем на България

  Няма да открия Америка, ако кажа, че главният проблем на България днес е управленският, т.е. това е начинът на управляването.
  Държавата и отделните нейни подсистеми и институции не се управляват никак добре.
  Всяка система трябва да има свои цели, за постигането на тези цели се разработват стратегии и се заделят необходимите ресурси.

В мъка след мъка

  1.
  За жалост, каквото и да напиша за реалната ситуация в страната ни, все някой ще помисли, че това са политически оценки, че се правят с някакви политически цели.
  
  Не! Животът ми минава в науката. При това наука, пряко свързана с управлението на обществото.
  Защото какво друго е Науката за сигурността!?
  И ми се ще да преведа на нормален език онова, което науката за управлението на сложни системи ни казва.
  Защото България се управлява дилетантски, некомпетентно, лошо, зле, без особена идея, без никаква стратегия, антинаучно.

Експорт на съдържанието