Позиции (Блог)

В името на успеха, преследван на всяка цена и с цената на всичко

  В Науката за сигурността:
  -- Интересът е осъзната потребност, намираща се високо в скалата на приоритетите.
  -- Конфликтът е сблъсъкът (срещата, взаимодействието) на различните интереси на два субекта (индивид, общност, държава, съюз от държави и т.н.).
  -- Силата са всичките ресурси, с които един субект отстоява своите интереси в конфликта.
  -- Сигурността е мярата за това как субектът чрез своята сила е защитил интересите си в конфликта.

Мат Ридли, "Еволюция на всичко". Или как некомпетентността смята, че лодките моделират морето

  Прекрасна книга, но който е чел нещо от Мат Ридли, той знае, че казвайки това, не казвам нищо ново!
  Еволюцията протича спонтанно, като наслагване на случайни изменения, хрумвания и озарения. Няма го големият Дизайн, резултат от някакъв епохален замисъл. Нещата вървят на принципа проба-грешка, колкото-толкова, където може и ако може. Новото идва тогава, когато е настанало времето за него. Средата "поръчва" това, което й е нужно.

Шпионка, та дрънка!

  "Юлия Кръстева в днешно време е един от онези глашатаи, на които се опира френската буржоазна мисъл в борбата срещу социалистическата култура и идеология."
   (от досието, 1970 г.)
  
  Не, не съм никакъв адвокат на Юлия Кръстева и отношението си към нея базирам на принципа, че човекът е везна с две блюда - блюдото за добрите дела и блюдото за лошите. И ако това за добрите дела е много по-пълното, то ще натежи, ще падне надолу и ще виждаме него и по него основно ще ценим човека, а другото, ако е твърде леко, ще се вдигне високо, почти ще се скрие от очите ни и няма да се опитва да изглежда равноценно и дори по-определящо отношението ни към човека от първото.

Държава като кукувиче гнездо

  1.
  Няма нищо по-приятно и повече стимулиращо от лекции пред одухотворена и критично мислеща при това студентска аудитория.
  Ала след лекциите човек се връща в реалността..
  Бях решил повече да не пиша статуси днес, но ме жегна отвътре лекостта, с която висшите ни политици се мислят за геостратези...

Битката е за настоящето...

  Няма нищо по-приятно и повече стимулиращо от лекции пред одухотворена и критично мислеща при това студентска аудитория.
  Ала след лекциите човек се връща в реалността..
  Бях решил повече да не пиша статуси днес, но ме жегна отвътре лекостта, с която висшите ни политици се мислят за геостратези...

Експорт на съдържанието