Позиции (Блог)

Вирусът - нито пръв, нито последен. Важни са поуките

  Спокойствието по отношение на корона-вируса наистина може да премине в пожелателно мислене. Но малко повече спокойствие не е излишно.
  Първо, всеки вирус, за който организмите на хората нямат минимално необходими имунни защити, в началото набира скорост.
  Второ, говорят за лавинообразно напредване на този вирус. Лавинообразно е когато имаме нещо като ядрена реакция, като спиралата на Фибоначи, като геометрична прогресия, а ние засега имаме все пак близка до аритметичната прогресия. За месец заразените са 0,001% от световното население.

Страхът от страха

  Отишъл си е съвсем наскоро от този свят френският историк Жан Делюмо (Jean Delumeau, 1923–2020)…
  На български език е излязла преди време великолепната му книга „Страхът в Западния свят (XIV–XVIII век)”.
  
  Тази книга днес е особено актуална.
  Тя ни показва на какво могат да заприличат хорските маси когато загубят ума и дума, изпаднат в паника и се превърнат в подплашени стада, а нерядко и в освирепели глутници.

Лошообразованите политици коват лоши закони за образованието

  Първите, може би емоционални, мои впечатления от промените в закона за висшето образование...
  Като веднага ще кажа, че ги споделям не поради субективност и не с оглед на моята възраст.
  И още ще кажа – науките, особено обществените науки, а най-вече общественаТА наука – тази за сигурността, са изключително динамични и непрекъснато се генерират нови знания, теории, модели и подходи, които неизбежно изискват вливането на свежа, млада кръв.

Правят каквото щат и каквото си искат

  Тече пълзяща деморализация, обвива ни като в пашкул, обгръща ни като смог, полепва навсякъде по нас, парализира съзнанията и сетивата ни...
  -- Издевателстват над момче в градския автобус - пълно безразличие и овча пасивност на околните.

Надцакване

  Започна надцакване - кой ще направи по-мрачна прогноза за пораженията от корона-вируса.
  Както казва един приятел - ще изляза от тоя Фейсбук, той с новините за корона-вируса ще ме ликвидира със сигурност, докато самият вирус може и да не успее!
  Така постепенно страхът от този вирус ще бъде заместен от страха от страха от този вирус.

Експорт на съдържанието