Позиции (Блог)

Към лидерите на РБ - предложение за малък тест

  След трогателното единомислие на ПП „ГЕРБ“ и ТВ „СКАТ“, аз бих препоръчал следния малък тест на лидерите на РБ:
  
  1. Посетете сайта на ТВ „СКАТ“, вижте предаванията на които и да са 5 произволно избрани дати през последните няколко години и преценете по това което говорят водещите т.е. лидерите на ПФ и аудиторията, т.е. електоратът на ПФ:
  Дали имате с тях и още повече дали избирателите ви имат с тях общи идейни и ценностни виждания и въобще представи за живота, политиката и решенията на проблемите на страната ни.

Моят съвет към ББ

  Знам, че текстове от моя сайт или ФБ-стената ми се препечатват от различни медии. Нямам нищо против, винаги давам съгласие, стига да бъда цитиран коректно. Само искам да кажа, че именно затова не участвам повече в предавания, не пиша статии и не давам интервюта, защото когато човек като мен, който има някакво обществено име, представя вижданията си в медиите, то от него се очаква да дава някакво професионално или експертно мнение. А моите позиции вече нямат такава претенция - те са лични, на редови гражданин, емоционални, субективни, крайни, освободени от мисълта дали ще се харесат някому от властимащите или завластпретендиращите.
  
  В случая си мисля, че ББ се оказа в положението на хитрата сврака с двата крака.
  Дойде време да се плащат сметки - време за равносметки, за сметки без кръчмар.
  ББ се вкара сам в капана.

След преговорите ГЕРБ-РБ

  След очевидния неуспех на преговорите между представители на ГЕРБ и РБ, на първо четене (мислене) и без да имам цялата нужна информация, аз не съм склонен да драматизирам нещата, напротив, изпитвам известно облекчение:

За политическото блато и избирателната система

  Понеже станах свидетел на яростен спор между мои студенти, макар със сърцето си и душата си аз също да съм много позитивно настроен към преференциалното гласуване, определено смятам, че са прави онези, които твърдят, че то се абсолютизира, че въобще днес имаме прекалено фиксиране в процедурата и аритметиката.
  И на български език са излезли достатъчно книги вече, в които като част от политологията и по-специално сравнителната политология се анализират избирателните системи.

За отказа на ББ от реформа на съдебната система

  Всеки нормален човек би попитал бързореките съглашатели от РБ за правителство на всяка цена и с цената на всичко (вече писах, че макар и без особени илюзии, аз гласувах преференциално в моя избирателен район за РБ) - какво биха правили те сега, след като ББ им заяви в прав тон, че едно от по-по-най-важните условия за измъкването на България от свърхтежката криза - необходимата, неотложна и неизбежна реформа на съдебната система изобщо не е негов приоритет?!
  Така (и) моите очаквания се сбъдват - РБ даде на ББ на практика празен чек - да съставя правителство и той вече започна да ги унищожава и съсипва, да ги прави неадекватни и объркани като пилета в кълчища. Затова писах - подадете ли му благ пръст (както казват в Перник), ББ ще ви отхапе ръката.

Експорт на съдържанието