Позиции (Блог)

За недемократичните рефлекси и репресивните инстинкти

   „В Лондон имаше съзнателно планиран сценарий.“
   „Очевидно се създават провокации пред властта.“
   „Целта беше да се злепостави премиерът.“
   „Това са умишлено създавани конспирации срещу кабинета.“
  
  Индикатори за появата и етапи на развитието на недемократични, авторитарни, тоталитарни, склонно към репресия наклонности и развиващи се черти у една партия и особено у нейните лидери:

Българите в Лондон изненадани!? А какво друго очакваха да видят и да чуят?!

  За мен, а и за прекалено много мислещи хора в България случилото се срещата с българите в Лондон не е никаква изненада. И не знам защо някои от тях сега са огорчени, че ги били направили на глупаци.
  Сякаш за първи път видяха това, което видяха и чуха това, което чуха.
  Те се срещнаха с продукта на системата, заради която повечето от тях са извън България. А нима е новост за тях, че продуктът на системата стана нейно лице…
  Аз съм сред тези, които изпитват неописуем и горчив национален срам от това лице. Но не мога да повлияя то да бъде друго. Някъде някога ние не успяхме да насочим България в правилната посока и сега приемам този свой национален срам за наказание.

При настъпващия де факто еднопартиен режим хората стават все по-беззащитни

  Разговор с колега на обяд:
  Хората в различните администрации и държавни и общински администрации стават все по-уязвими, притиснати и притеснени, подложени на мачкане, безнадеждно беззащитни, и защото в България вече няма истинска опозиция. Да, така е!

Поход или похот: стремежът на учените към участие в политиката

  Като гледам мелодрамата и многострадалността на поредната Геновева, скочила от университета в политиката и наритана по типично нашенски начин, та сърцето ми се свива и къса.
  Аз самият съм бил, така да се каже, обект на замислянето – защо един човек, чийто живот е свързан с науката, може да се стреми да заеме някой пост в политиката, като по този начин се откъсва от науката и то понякога фатално, необратимо…
  Има няколко категории такива хора.

Пух и прах след европейския доклад. Е, и?

Пух и прах след европейския доклад. Е, и?
  За да няма спекулации, ще кажа веднага: аз смятам, че Европа (ясно е какво се подразбира под "Европа" - ЕС) е единствената посока, от която могат да дойдат дисциплиниращи мерки за властта у нас. Ненапразно с ескалацията на проблеми във и за Европа, европейската хватка за властта ни отслабва, европейският възел около дебелият врат и грубо пипащите й ръце се разхлабва.

Експорт на съдържанието