Позиции (Блог)

Организацията в беда е като жив организъм

  Няма да навлизам прекалено в научните дебри. Само ще кажа, че има пет нива на сигурността (на индивида, на групата от индивиди, на държавата, на общността от държави и на света).
  Във второто ниво на сигурността (между Индивида и Държавата) са групите от индивиди - Общностите и Организациите. Общностите обикновено са мислени като супер-Индивид или макро-Индивид, а Организациите - като мини-Държава или микро-Държава.
  Това е теорията, науката.
  Но напоследък, на фона на някои разрушителни процеси в обществото ни, наблюдавайки редица организации, започнах да си мисля, че Организацията освен за своите членове да са нещо като мъничка Държава, много ми приличат като поведение на отделния Индивид. Дадох си сметка:

Трябва да премахнем служебното правителство като конституционна опция

  Имало е случай, когато съм бил "сондиран" за служебен министър. Отказах, но това не е главното в момента. Всеки нормален българин си казва, че е добре служебното правителство да успее, каквото и да означава това. И всеки разумен българин знае, че за броените седмици на мандата му, то нещо особено позитивно трудно може да направи, но дано не стори някакви деструктивни грешки.

От уморени коне с уморени криле пегаси не става.

  Не знам доколко е вярна новината за служебния премиер. Но веднага ще кажа следното - аз отдавна смятам, че хората дори 55+ не трябва да вземат участие в политиката. Да, малко крайно е и доста всеобхватно. Но поколението, чието ЕГН започва с 5 е много амортизирано и неспособно за решителни усилия в политиката.

Доскорошната ни вицепрезидентка показа - длъжността вицепрезидент може да бъде и опасна

  Ами като се се замисля (макар че има ли какво толкова тук да мисля), аз също мисля така:
  - За президента можем да спорим с добри или лоши думи. Но за вицепрезидентката можем да се обединим като пролетарии от всички страни на политическия спектър - досега вицепрезидентите бяха общо взето незабележими, тази, взета общо бе вредна.

Тези войнстващи дилетанти и самозабравили се дучета трябва да бъдат озаптени!

  Освен трайните, дългосрочни поражения в социалната тъкан и нравствеността в обществото, които напоследък ме занимават, друга сфера (макар че ако човек се вгледа по-внимателно, това е все същата сфера) на мой непосредствен интерес като наблюдение на процесите у нас, е онова, което се случва на нивата под единственото всъщност Ниво, което се дискутира в страната ни - високото, най-високото в държавата. Ние сме се взрели във върховете на властта, обсъждаме трескаво как там се разместват местата на събираемите и се надяваме това разместване да промени сбора.

Експорт на съдържанието