Позиции (Блог)

Прием по време на вирус

   „Президентът отменя приема за Трети март заради коронавируса...“
  И ще видим, че без приема животът продължава, светът няма да свърши, на държавата ни няма да бъде нито по-зле, нито по-добре.
  Този прием е абсолютно излишен и трябва да се отмени не заради вируси, а заради нормалното мислене.
  Когато бях в президентството, отидох само на първия прием през 2002 и повече кракът ми не стъпи там.
  Приемът бе пир по време на чума.

Реабилитация на Науката

  Преди два дни споделих тук първите си впечатления от промените в Закона за висшето образование.
  Няма да се повтарям. Разговорите, които проведох ме убеждават на 100% в правотата на това, което написах.
  През последните години у нас се води системна борба срещу науката. Илитератите във властта нямат елементарна представа какво означава и какво значи науката.
  Дори през времето на онзи тоталитарен соц, когато хващаха за ушите някой член на Партията и му даваха да управлява сложни процеси, за известно време го обучаваха в АОНСУ (Академията за обществени науки и социално управление).

Вирусът - нито пръв, нито последен. Важни са поуките

  Спокойствието по отношение на корона-вируса наистина може да премине в пожелателно мислене. Но малко повече спокойствие не е излишно.
  Първо, всеки вирус, за който организмите на хората нямат минимално необходими имунни защити, в началото набира скорост.
  Второ, говорят за лавинообразно напредване на този вирус. Лавинообразно е когато имаме нещо като ядрена реакция, като спиралата на Фибоначи, като геометрична прогресия, а ние засега имаме все пак близка до аритметичната прогресия. За месец заразените са 0,001% от световното население.

Страхът от страха

  Отишъл си е съвсем наскоро от този свят френският историк Жан Делюмо (Jean Delumeau, 1923–2020)…
  На български език е излязла преди време великолепната му книга „Страхът в Западния свят (XIV–XVIII век)”.
  
  Тази книга днес е особено актуална.
  Тя ни показва на какво могат да заприличат хорските маси когато загубят ума и дума, изпаднат в паника и се превърнат в подплашени стада, а нерядко и в освирепели глутници.

Лошообразованите политици коват лоши закони за образованието

  Първите, може би емоционални, мои впечатления от промените в закона за висшето образование...
  Като веднага ще кажа, че ги споделям не поради субективност и не с оглед на моята възраст.
  И още ще кажа – науките, особено обществените науки, а най-вече общественаТА наука – тази за сигурността, са изключително динамични и непрекъснато се генерират нови знания, теории, модели и подходи, които неизбежно изискват вливането на свежа, млада кръв.

Експорт на съдържанието