Сигурността в съвременния свят

Студия по актуални аспекти на сигурността, която може да се ползва
като помагало за студенти и експерти в областта на националната и
международната сигурност.

Изтеглете пълният текст на студията

Съдържание:
I. Съвременният свят - измерения на цивилизационната трансформация.
II. Глобализацията - тенденции в глобализиращия се свят.
III. Постмодерността – обществото на многото ценности, роли и избори.
IV. Мрежовостта – цел и средство, форма и съдържание, структура и динамика.
V. Рисковото общество – неизвестните неизвестни.
VI. Мултидисциплинарният подход и новата парадигма на Сигурността.
VII. Променящото се разбиране за Сигурността.
VIII. Пет класификации за видовете Сигурност
IX. Схема на Петте нива на Сигурността.
X. Схема на Трите вълни на Сигурността.
XI. Релацията Предизвикателство-Риск-Опасност-Заплаха.
XII. Обвързване на Класификацията за Четирите вида Сигурност, Схемата на Трите вълни на Сигурността и Релацията Предизвикателство-Риск-Опасност-Заплаха.
XIII. Традиционни vs. Нетрадиционни заплахи.
XIV. Десетте измерения на еволюцията на сигурността.
XV. За еволюцията на Държавата на сигурността.
XVI. Заключение: Ние, европейците.