За справедливата война и почтения протест

  Реших все пак да коментирам клипа с пияния университетски професор, но не защото и аз съм университетски професор, както и не защото си присвоявам моралното право да говоря истини от последна инстанция.
  
  Споделям мнението си, защото според мен има смесване на жанровете и пресичане на контекстите, от което се получава нещо не съвсем симпатично и в известна степен симптоматично.
  
  От една страна, подобна проява, като заснетата е омерзителна и заслужава всеки добре възпитан човек да изрази крайно негативното си отношение спрямо нея.
  От друга страна обаче, клипът се използва като средство в политическата конфронтация на протестиращите студенти с противниците на протестите. Ако студентите ме бяха попитали (или се бяха допитали до някого от хората, които разсъждават като мен), аз бих ги посъветвал да не разапространяват този клип с тази цел и да не го използват като аргумент в своята съпротива.
  
  Макар и аналогията да е малко неподходяща, но в противодействието срещу теоризма възниква същата дилема - ако ние използваме техните средства, то по какво тогава се различаваме от тях?
  По каузата, която преследваме, ще каже някой? Дълбока заблуда - каузата ни не оправдава използването на същите средства като тези на терористите.
  
  Някога св. Августин Блажени полага основите на Теорията на справедливата война, като казва:
  Войната е справедлива, когато каузата е справедлива.
  
  По-късно, вече във времената на св. Тома Аквински възниква дълбоко съмнение в достатъчността на този принцип на великия св. Августин. Тъй-като естествено се поражда въпросът:
  Ами ако нечистоплътни хора напишат на знамената си справедлива кауза, това означава ли, че войната, която те водят е справедлива?
  
  Ние обикновено си мислим, че вярната мисъл е:
  Целта оправдава средствата.
  
  Но не! Вярната мисъл е:
  Целта оправдава средствата, ако средствата са достойни за целта.
  
  Впрочем, именно тук, в земите на България, е намерено решението за допълването на принципа на св. Августин, положен в оновата на Теорията на справедливата война.
  И това са направили богомилите.
  Те допълват самия Първи европеец, св. Августин, като заявяват:
  Войната е справедлива, когато каузата е справедлива, но и в справедливата война трябва да се воюва по справедлив начин.
  
  Именно от тази гледна точка смятам, че ранобудните студенти този път сгрешиха. Ако ме бяха попитали, щях да ги посъветвам да не допускат тази грешка.
  
  Защото съм убеден, че:
  Протестът е почтен, когато каузата му е почтена, но и при почтения протест трябва са се протестира по почтен начин.
  
  Николай Слатински
  29.11.2013 г.